Nyheter
Rapporter
Rapporter fra Vest-Agder
Om Karmøy RG
Historikk
Prosjekter
Krykkjecam
Mink- og sjøfuglprosjekt
Vern vipa
SEAPOP kart
TerneCam
Kommentarer
Nyheter TerneCam
Gjenfunn/kontroller
Artsliste - Karmøy

Om ringmerking
Litt om ringmerking
Hvem er en ringmerker?
Funnet fugl med ring?
Viktige adresser

 Merkeværet

Søk på siden

Logg inn

E-mail

Fuglereirplyndrere må betale
Av Oskar Kenneth Bjørnstad 30.10.2010 kl. 00:20 - Endret 30.10.2010 kl. 00:21

Tre ungdommer plyndret en ternekoloni for egg i sommer. Slik oppførsel koster.

Les mer på Haugesunds Avis:
http://www.h-avis.no/nyheter/fuglereirplyndrere-ma-betale-1.5760878


Siste 5 på siden
Vern Vipa 2020
Sjøfugler i Karmøy 2020
Vern Vipa 2019
Sjøfugler i Karmøy 2019
Kamera på krykkjekoloni i...

Resultater nyttårskryss 2020
Nyttårskryss på Haugalandet...
Resultater nyttårskryss 2019
Nyttårskryss på Haugalandet...
Resultater Nyttårskryss 2018...


Kongens fortjenestemedalje...
Nytt lokallag av NOF i...
Landbasert oppdrett ødelegger...
Listastrendene inn for...
30 % vern innen år 2030?
Enda en dårlig sommer for...
Stor interesse for ørn i...
Glemmes fuglene i...