Karmøy Ringmerkingsgruppe Karmøy Ringmerkingsgruppe RSS feed http://karmoy.ringmerkingsgruppe.no http://karmoy.ringmerkingsgruppe.no/default.asp?rssnews=605 Vern Vipa 2017 Årets viperapport følger samme mal som tidligere. Det viktigste med disse rapportene er at vi får tall- og kartfestet bestandstallene for hvert år, slik at vi kan sammenligne og tilpasse prosjektets videre arbeid til utviklingen for den trua vadefuglen. 2018-01-15 00:00:00 http://karmoy.ringmerkingsgruppe.no/default.asp?rssnews=604 Sjøfugler i Karmøy 2017 Rapporten om Sjøfugler i Karmøy 2017 2018-01-15 00:00:00 http://karmoy.ringmerkingsgruppe.no/default.asp?rssnews=585 Sjøfugler i Karmøy 2016 Rapporten om Sjøfugler i Karmøy 2016 2016-12-23 00:00:00 http://karmoy.ringmerkingsgruppe.no/default.asp?rssnews=584 Vern Vipa 2016 Årets viperapport følger samme mal som tidligere. Det viktigste med disse rapportene er at vi får tall- og kartfestet bestandstallene for hvert år, slik at vi kan sammenligne og tilpasse prosjektets videre arbeid til utviklingen for den trua vadefuglen. 2016-11-16 00:00:00 http://karmoy.ringmerkingsgruppe.no/default.asp?rssnews=573 Nye rapporter fra Karmøy RG 2015 Rapportene Sjøfugler i Karmøy 2015, Vern Vipa 2015 og Jarstein naturreservat 2015 er nå tilgjengelige på nettsiden til Karmøy Ringmerkingsgruppe. 2016-05-02 00:00:00 http://karmoy.ringmerkingsgruppe.no/default.asp?rssnews=570 Sjøfugler i Karmøy 2015 Rapporten om Sjøfugler i Karmøy 2015 2016-05-02 00:00:00 http://karmoy.ringmerkingsgruppe.no/default.asp?rssnews=571 Vern Vipa 2015 Mannskapsmangel gjorde at vi ikke fikk fulgt utviklingen på de enkelte hekkeplassene så tett som ønskelig. Vi har derfor ikke nøyaktig oversikt over antall hekkepar i 2015. Det som likevel er klart er at enda flere tidligere hekkeplasser stod tomme og at antall hekkepar i kommunen bikket under 200. 2016-05-02 00:00:00 http://karmoy.ringmerkingsgruppe.no/default.asp?rssnews=572 Jarsteinrapporten 2015 Hekkesesongen 2015 ser ut til å ha gått som et normalt år Jarstein. Vi kom sent i gang med undersøkelsene i år. Dette var på grunn av dårlig vær og dårlig tid. Derfor ble det kun gjennomført 5 besøk i naturreservatet denne sesongen. 2016-05-02 00:00:00 http://karmoy.ringmerkingsgruppe.no/default.asp?rssnews=464 Overvåking av hekkende sjøfugl i Vest-Agders sjøfuglreservater 2013. Denne rapporten oppsummerer resultatene fra den aktiviteten som NOF-VA har utført i Vest- Agders sjøfuglreservater i 2014. Hekkebestand ble tallfestet i alle fylkets sjøfuglreservater, med unntak av Herøya i Søgne og Rødholmene i Flekkefjord. Hekkesuksess ble undersøkt og tallfestet for de fleste sjøfuglartene i alle fylkets reservater unntatt Herøya (Søgne), Guleholmene (Lindesnes), samt Rødholmene og Øvre-/Nedre Svineholmen (Flekkefjord). Rapporten omhandler primært forholdene i selve sjøfuglreservatene, men vi har til slutt en liten oppsummering over det vi kjenner til om hekkesesongen for makrellterner og hettemåke, som ikke hekket i reservatene i 2014. 2014-12-16 00:00:00 http://karmoy.ringmerkingsgruppe.no/default.asp?rssnews=460 Sjøfugler i Karmøy 2014 Rapporten om Sjøfugler i Karmøy 2014 2014-11-03 00:00:00