Nyheter
Rapporter
Rapporter fra Vest-Agder
Om Karmøy RG
Historikk
Prosjekter
Krykkjecam
Mink- og sjøfuglprosjekt
Vern vipa
SEAPOP kart
TerneCam
Kommentarer
Nyheter TerneCam
Gjenfunn/kontroller
Artsliste - Karmøy

Om ringmerking
Litt om ringmerking
Hvem er en ringmerker?
Funnet fugl med ring?
Viktige adresser

 Merkeværet

Søk på siden

Logg inn

E-mail

Dette har skjedd på TerneCam

Her vil vi legge ut spesielle hendelser som vi eller andre fanger opp på TerneCam. Fanger du opp noe spesielt så er vi glade for å få tips om dette. Legg ved en kopi av bildet eller tidsstempelet på bildet slik at vi kan finne tilbake til bildet etterpå.

Endelig på plass! (06.05.2010)
Den 5/5 kl 13:14 var det første paret med makrellterne på plass på holmen.
Les mer
Ny art for dagen er steinskvett (04.05.2010)
Det ble steinskvett som ble den nye arten på Ternecam den 3/5. Vi venter fremdeles på at ternene skal slå seg ned.
Les mer
Første terner innom den 1/5 2010 (02.05.2010)
Den 1. mai 2010 ble 2 makrellterner sett i Kvalavåg i nærheten av kolonien.
Les mer
Mystisk fugl midt på natten (30.04.2010)
Den 28/4 kl 23:18 dukket det opp en mystisk skikkelse opp i øvre venstre hjøre på TerneCam. Hva kan dette være?
Les mer
Rødstilk på holmen (29.04.2010)
Ingen terner, men en ny art på camera.
Les mer
Stær på terneholmen (26.04.2010)
Stær fanget av TerneCam.
Les mer
 
Sider (2 - 2): Forrige - 1 - 2 - Neste

Siste 5 på siden
Vern Vipa 2020
Sjøfugler i Karmøy 2020
Vern Vipa 2019
Sjøfugler i Karmøy 2019
Kamera på krykkjekoloni i...

Resultater nyttårskryss 2024
Nyttårskryss på Haugalandet...
Guidet Utsira-tur
Resultater nyttårskryss 2023
Nyttårskryss på Haugalandet...


Søk aktivitetstilskudd innen...
Seier for kystfuglene
Betydelig medlemsvekst i...
Indianerbekkasin i Pasvik –...
Unge fuglekikkere fra hele...
Tusenvis av hunder slippes...
Miljøminister Andreas...
Bjørn Olav Tveit er tildelt...