Nyheter
Rapporter
Rapporter fra Vest-Agder
Om Karmøy RG
Historikk
Prosjekter
Krykkjecam
Mink- og sjøfuglprosjekt
Vern vipa
TerneCam
Kommentarer
Nyheter TerneCam
Gjenfunn/kontroller
Artsliste - Karmøy

Om ringmerking
Litt om ringmerking
Hvem er en ringmerker?
Funnet fugl med ring?
Viktige adresser

 Merkeværet

Søk på siden

Logg inn

E-mail

Mink- og sjøfuglprosjekt

Karmøy Ringmerkingsgruppe, jegrer fra Karmøy og Karmøy Kommune startet i 2005 et prosjekt med å redusere minkbestanden i Karmøys skjærgård. Vi har hatt stor suksess med dette arbeidet og minkbestanden i Karmøy er sterkt redusert. Informasjon og nyheter fra dette prosjektet vil du finne her.
Her er den siste rapporten i prosjektet "Mink- og sjøfuglprosjektet i Karmøy"


Sjøfugler i Karmøy 2018 (19.12.2018)
Rapporten om Sjøfugler i Karmøy 2018
Les mer
Sjøfugler i Karmøy 2017 (15.01.2018)
Rapporten om Sjøfugler i Karmøy 2017
Les mer
Sjøfugler i Karmøy 2016 (23.12.2016)
Rapporten om Sjøfugler i Karmøy 2016
Les mer
Sjøfugler i Karmøy 2015 (02.05.2016)
Rapporten om Sjøfugler i Karmøy 2015
Les mer
Jarsteinrapporten 2015 (02.05.2016)
Hekkesesongen 2015 ser ut til å ha gått som et normalt år Jarstein. Vi kom sent i gang med undersøkelsene i år. Dette var på grunn av dårlig vær og dårlig tid. Derfor ble det kun gjennomført 5 besøk i naturreservatet denne sesongen.
Les mer
Sjøfugler i Karmøy 2014 (03.11.2014)
Rapporten om Sjøfugler i Karmøy 2014
Les mer
Jarsteinrapporten 2014 (09.10.2014)
Hekkesesongen 2014 ser ut til å ha gått som et normalt år Jarstein. Vi hadde hele 10 besøk i naturreservatet denne sesongen. Grunnen til dette er at vi i år foretok totaltellinger i tillegg til fargemerking av toppskarv med lyslogger og havhestmerkinger.
Les mer
Sjøfugler i Karmøy 2013 (08.11.2013)
Rapporten om Sjøfugler i Karmøy 2013
Les mer
Sjøfugler i Karmøy 2012 (21.12.2012)
Rapporten om Sjøfugler i Karmøy 2012
Les mer
Sjøfugler i Karmøy 2011 (18.11.2011)
Rapporten om Sjøfugler i Karmøy 2011
Les mer
Sjøfugler i Karmøy 2010 (16.12.2010)
Rapporten om Sjøfugler i Karmøy 2010
Les mer
Ny minkrapport fra Danmark (20.07.2010)
En ny rapport om forekomst og regulering av frittlevende mink i Danmark i jaktsesongen 2007/2008 er nå tilgjengelig på nett.
Les mer
Toppskarvmerking på Jarstein (17.06.2010)
16. juni 2010 var det igjen tid for opptelling og merking i toppskarvkolonien i Jarstein naturreservat i Karmøy.
Les mer
Endelig leggetid! (10.06.2010)
Først 3 uker etter at de første rødnebbternene la egg, kom tida da det store flertallet av dem gikk til hekking. I dagene 6.-10.6 har det vært travel leggetid i koloniene.
Les mer
Sjekk av storskarv (06.06.2010)
Storskarvkolonien i Bokn har hatt sin årlige sjekk. Dette er en koloni som fikk sin begynnelse i 2003 med noen få hekkende individer. Etter dette har den hatt en jevn stigning i antall frem til i år hvor stigningen har flatet ut.
Les mer
 
Sider (1 - 2): Forrige - 1 - 2 - Neste


SEAPOP årsbrosjyre er...
Vil skremme sjøfugl fra å...
SEATRACK videreføres i en...
Ferske SEATRACK-data...
Nyutviklet metodikk for...
SEAPOPs nettsted tilgjengelig...
Lundens vektendring mellom...
Konsentrasjonen av...

Siste 5 på siden
Kamera på krykkjekoloni i...
Vern Vipa 2018
Sjøfugler i Karmøy 2018
Vern Vipa 2017
Sjøfugler i Karmøy 2017

Resultater nyttårskryss 2019
Nyttårskryss på Haugalandet...
Resultater Nyttårskryss 2018...
Nyttårskryss på Haugalandet...
Utsiratur avlyst


Fikk ikke Stortinget med på...
Nei til mer landbasert...
Med Fugleteltet på...
Fuglenes dag på Naturhuset,...
Ikke bare fugl i lufta på...
NOF svarer Kautokeino jeger-...
Gladnyhet fra Berlevåg om...
Hekkingen til fiskemåka...