Nyheter
Rapporter
Rapporter fra Vest-Agder
Om Karmøy RG
Historikk
Prosjekter
Mink- og sjøfuglprosjekt
Vern vipa
TerneCam
Kommentarer
Nyheter TerneCam
Gjenfunn/kontroller
Artsliste - Karmøy

Om ringmerking
Litt om ringmerking
Hvem er en ringmerker?
Funnet fugl med ring?
Viktige adresser

 Merkeværet

Søk på sidenLogg inn

E-mail

Mink- og sjøfuglprosjekt

Karmøy Ringmerkingsgruppe, jegrer fra Karmøy og Karmøy Kommune startet i 2005 et prosjekt med å redusere minkbestanden i Karmøys skjærgård. Vi har hatt stor suksess med dette arbeidet og minkbestanden i Karmøy er sterkt redusert. Informasjon og nyheter fra dette prosjektet vil du finne her.
Her er den siste rapporten i prosjektet "Mink- og sjøfuglprosjektet i Karmøy"


Sjøfugler i Karmøy 2017 (15.01.2018)
Rapporten om Sjøfugler i Karmøy 2017
Les mer
Sjøfugler i Karmøy 2016 (23.12.2016)
Rapporten om Sjøfugler i Karmøy 2016
Les mer
Sjøfugler i Karmøy 2015 (02.05.2016)
Rapporten om Sjøfugler i Karmøy 2015
Les mer
Jarsteinrapporten 2015 (02.05.2016)
Hekkesesongen 2015 ser ut til å ha gått som et normalt år Jarstein. Vi kom sent i gang med undersøkelsene i år. Dette var på grunn av dårlig vær og dårlig tid. Derfor ble det kun gjennomført 5 besøk i naturreservatet denne sesongen.
Les mer
Sjøfugler i Karmøy 2014 (03.11.2014)
Rapporten om Sjøfugler i Karmøy 2014
Les mer
Jarsteinrapporten 2014 (09.10.2014)
Hekkesesongen 2014 ser ut til å ha gått som et normalt år Jarstein. Vi hadde hele 10 besøk i naturreservatet denne sesongen. Grunnen til dette er at vi i år foretok totaltellinger i tillegg til fargemerking av toppskarv med lyslogger og havhestmerkinger.
Les mer
Sjøfugler i Karmøy 2013 (08.11.2013)
Rapporten om Sjøfugler i Karmøy 2013
Les mer
Sjøfugler i Karmøy 2012 (21.12.2012)
Rapporten om Sjøfugler i Karmøy 2012
Les mer
Sjøfugler i Karmøy 2011 (18.11.2011)
Rapporten om Sjøfugler i Karmøy 2011
Les mer
Sjøfugler i Karmøy 2010 (16.12.2010)
Rapporten om Sjøfugler i Karmøy 2010
Les mer
Ny minkrapport fra Danmark (20.07.2010)
En ny rapport om forekomst og regulering av frittlevende mink i Danmark i jaktsesongen 2007/2008 er nå tilgjengelig på nett.
Les mer
Toppskarvmerking på Jarstein (17.06.2010)
16. juni 2010 var det igjen tid for opptelling og merking i toppskarvkolonien i Jarstein naturreservat i Karmøy.
Les mer
Endelig leggetid! (10.06.2010)
Først 3 uker etter at de første rødnebbternene la egg, kom tida da det store flertallet av dem gikk til hekking. I dagene 6.-10.6 har det vært travel leggetid i koloniene.
Les mer
Sjekk av storskarv (06.06.2010)
Storskarvkolonien i Bokn har hatt sin årlige sjekk. Dette er en koloni som fikk sin begynnelse i 2003 med noen få hekkende individer. Etter dette har den hatt en jevn stigning i antall frem til i år hvor stigningen har flatet ut.
Les mer
Terner i trøbbel? (06.06.2010)
Ved en sjekk av flere tradisjonelle hekkeplasser i Karmøy 4.-5. juni, er det tegn som tyder på at mange terner er i trøbbel. De tre relativt store koloniene ved Høvring som har produsert unger i mange år, var 4.6 ennå helt tomme for terner. Felles for disse koloniene er at de ligger lengst øst i kommunen i grenselandet mot Bokn og Tysvær, og at de har vært hardt plaget de siste årene av minst fire predatorer: hubro, vandrefalk, mink og mår.
Les mer
 
Sider (1 - 2): Forrige - 1 - 2 - Neste


Lysloggere og stabile...
Standardisering og...
Overraskende beiteadferd hos...
Rapport fra SEAPOPs...
SEAPOPs årsbrosjyre for 2017...
Episoder med massedød av...
Varmere hav kan gi hekkesvikt...
Storjo viser fleksibilitet i...

Siste 5 på siden
Vern Vipa 2017
Sjøfugler i Karmøy 2017
Sjøfugler i Karmøy 2016
Vern Vipa 2016
Nye rapporter fra Karmøy RG...

Resultater Nyttårskryss 2018...
Nyttårskryss på Haugalandet...
Utsiratur avlyst
Nyttårskryss på Haugalandet...
Årsmøte 28. januar 2016


Andre runde av Fotonøtta i...
Drager eller måker på taket?
Trengs grunneiers tillatelse...
Løse fasaner og andre fugler
Tyrifjorden våtmarkssystem:...
Hva skjer med kongeørna? -...
Hogger flest trær når...
Sukkerrørsmettene komponerer...