Nyheter
Rapporter
Rapporter fra Vest-Agder
Om Karmøy RG
Historikk
Prosjekter
Mink- og sjøfuglprosjekt
Vern vipa
TerneCam
Kommentarer
Nyheter TerneCam
Gjenfunn/kontroller
Artsliste - Karmøy

Om ringmerking
Litt om ringmerking
Hvem er en ringmerker?
Funnet fugl med ring?
Viktige adresser

 Merkeværet

Søk på sidenLogg inn

E-mail

Mink- og sjøfuglprosjekt

Karmøy Ringmerkingsgruppe, jegrer fra Karmøy og Karmøy Kommune startet i 2005 et prosjekt med å redusere minkbestanden i Karmøys skjærgård. Vi har hatt stor suksess med dette arbeidet og minkbestanden i Karmøy er sterkt redusert. Informasjon og nyheter fra dette prosjektet vil du finne her.
Her er den siste rapporten i prosjektet "Mink- og sjøfuglprosjektet i Karmøy"


Sjøfugler i Karmøy 2017 (15.01.2018)
Rapporten om Sjøfugler i Karmøy 2017
Les mer
Sjøfugler i Karmøy 2016 (23.12.2016)
Rapporten om Sjøfugler i Karmøy 2016
Les mer
Sjøfugler i Karmøy 2015 (02.05.2016)
Rapporten om Sjøfugler i Karmøy 2015
Les mer
Jarsteinrapporten 2015 (02.05.2016)
Hekkesesongen 2015 ser ut til å ha gått som et normalt år Jarstein. Vi kom sent i gang med undersøkelsene i år. Dette var på grunn av dårlig vær og dårlig tid. Derfor ble det kun gjennomført 5 besøk i naturreservatet denne sesongen.
Les mer
Sjøfugler i Karmøy 2014 (03.11.2014)
Rapporten om Sjøfugler i Karmøy 2014
Les mer
Jarsteinrapporten 2014 (09.10.2014)
Hekkesesongen 2014 ser ut til å ha gått som et normalt år Jarstein. Vi hadde hele 10 besøk i naturreservatet denne sesongen. Grunnen til dette er at vi i år foretok totaltellinger i tillegg til fargemerking av toppskarv med lyslogger og havhestmerkinger.
Les mer
Sjøfugler i Karmøy 2013 (08.11.2013)
Rapporten om Sjøfugler i Karmøy 2013
Les mer
Sjøfugler i Karmøy 2012 (21.12.2012)
Rapporten om Sjøfugler i Karmøy 2012
Les mer
Sjøfugler i Karmøy 2011 (18.11.2011)
Rapporten om Sjøfugler i Karmøy 2011
Les mer
Sjøfugler i Karmøy 2010 (16.12.2010)
Rapporten om Sjøfugler i Karmøy 2010
Les mer
Ny minkrapport fra Danmark (20.07.2010)
En ny rapport om forekomst og regulering av frittlevende mink i Danmark i jaktsesongen 2007/2008 er nå tilgjengelig på nett.
Les mer
Toppskarvmerking på Jarstein (17.06.2010)
16. juni 2010 var det igjen tid for opptelling og merking i toppskarvkolonien i Jarstein naturreservat i Karmøy.
Les mer
Endelig leggetid! (10.06.2010)
Først 3 uker etter at de første rødnebbternene la egg, kom tida da det store flertallet av dem gikk til hekking. I dagene 6.-10.6 har det vært travel leggetid i koloniene.
Les mer
Sjekk av storskarv (06.06.2010)
Storskarvkolonien i Bokn har hatt sin årlige sjekk. Dette er en koloni som fikk sin begynnelse i 2003 med noen få hekkende individer. Etter dette har den hatt en jevn stigning i antall frem til i år hvor stigningen har flatet ut.
Les mer
Terner i trøbbel? (06.06.2010)
Ved en sjekk av flere tradisjonelle hekkeplasser i Karmøy 4.-5. juni, er det tegn som tyder på at mange terner er i trøbbel. De tre relativt store koloniene ved Høvring som har produsert unger i mange år, var 4.6 ennå helt tomme for terner. Felles for disse koloniene er at de ligger lengst øst i kommunen i grenselandet mot Bokn og Tysvær, og at de har vært hardt plaget de siste årene av minst fire predatorer: hubro, vandrefalk, mink og mår.
Les mer
 
Sider (1 - 2): Forrige - 1 - 2 - Neste


Konsentrasjonen av...
Klimaforandring truer krykkja...
Varmere hav i nord er dårlig...
Lysloggere og stabile...
Standardisering og...
Overraskende beiteadferd hos...
Rapport fra SEAPOPs...
SEAPOPs årsbrosjyre for 2017...

Siste 5 på siden
Vern Vipa 2017
Sjøfugler i Karmøy 2017
Sjøfugler i Karmøy 2016
Vern Vipa 2016
Nye rapporter fra Karmøy RG...

Resultater Nyttårskryss 2018...
Nyttårskryss på Haugalandet...
Utsiratur avlyst
Nyttårskryss på Haugalandet...
Årsmøte 28. januar 2016


Dine forslag er ønsket: Hvem...
NOF påklager...
Et varsko for Slettnes...
Bedre oppfølging av...
Mange svarthalespover i...
Topphegre – ny art for Norge
NOF reviderer strategiplanen...
Mange fugler små forsvinner...