Nyheter
Rapporter
Rapporter fra Vest-Agder
Om Karmøy RG
Historikk
Prosjekter
Krykkjecam
Mink- og sjøfuglprosjekt
Vern vipa
SEAPOP kart
TerneCam
Kommentarer
Nyheter TerneCam
Gjenfunn/kontroller
Artsliste - Karmøy

Om ringmerking
Litt om ringmerking
Hvem er en ringmerker?
Funnet fugl med ring?
Viktige adresser

 Merkeværet

Søk på siden

Logg inn

E-mail

Vern vipa

GasscoMålet for prosjektet ”Vern vipa” er klart: Mer enn 0,6 vipeunger på vingene per par i gjennomsnitt hver vår! Studier har vist at vipeparene i snitt må opp i dette ungetallet for å holde bestanden stabil. Det bør ikke være uoppnåelig at 5 par viper lykkes med å få minst 3 unger på vingene! Hvordan nå dette målet? Nedenfor kommer vi med noen forslag som vi har tro på skal komme til å virke. Men det krever samlet innsats fra mange hold: fra bønder, fuglefolk, kommunale forvaltningsorganer og alle som er interessert i å bevare den unike Karmøy-naturen.

Prosjektet er et samarbeid mellom BioDiv 2010, Karmøy Ringmerkingsgruppe og Karmøy Kommune ved Naturforvalteren.

Her er brosjyren med mer informasjon om prosjektet Vern vipa:


Vern Vipa 2020 (22.11.2020)
Årets viperapport følger samme mal som tidligere. Det viktigste med disse rapportene er at vi får tall- og kartfestet bestandstallene for hvert år, slik at vi kan sammenligne og tilpasse prosjektets videre arbeid til utviklingen for den trua vadefuglen.
Les mer
Vern Vipa 2019 (25.11.2019)
Årets viperapport følger samme mal som tidligere. Det viktigste med disse rapportene er at vi får tall- og kartfestet bestandstallene for hvert år, slik at vi kan sammenligne og tilpasse prosjektets videre arbeid til utviklingen for den trua vadefuglen.
Les mer
Vern Vipa 2018 (19.12.2018)
Årets viperapport følger samme mal som tidligere. Det viktigste med disse rapportene er at vi får tall- og kartfestet bestandstallene for hvert år, slik at vi kan sammenligne og tilpasse prosjektets videre arbeid til utviklingen for den trua vadefuglen.
Les mer
Vern Vipa 2017 (15.01.2018)
Årets viperapport følger samme mal som tidligere. Det viktigste med disse rapportene er at vi får tall- og kartfestet bestandstallene for hvert år, slik at vi kan sammenligne og tilpasse prosjektets videre arbeid til utviklingen for den trua vadefuglen.
Les mer
Vern Vipa 2016 (16.11.2016)
Årets viperapport følger samme mal som tidligere. Det viktigste med disse rapportene er at vi får tall- og kartfestet bestandstallene for hvert år, slik at vi kan sammenligne og tilpasse prosjektets videre arbeid til utviklingen for den trua vadefuglen.
Les mer
Vern Vipa 2015 (02.05.2016)
Mannskapsmangel gjorde at vi ikke fikk fulgt utviklingen på de enkelte hekkeplassene så tett som ønskelig. Vi har derfor ikke nøyaktig oversikt over antall hekkepar i 2015. Det som likevel er klart er at enda flere tidligere hekkeplasser stod tomme og at antall hekkepar i kommunen bikket under 200.
Les mer
Vern Vipa 2014 (09.10.2014)
Det hekket drøye 200 par viper i Karmøy kommune i 2014. Dette er et resultat på linje med de tre foregående sesongene. Det betyr at Karmøys vipebestand er stabil i antall, selv om utbredelsen fortsatt skrumper inn. Gunstige værforhold og godt samarbeid mellom bønder og Vern vipa-prosjektet, var medvirkende til at mange unger kom på vingene i 2014. Vipevennlige bønder og predatorkontroll er avgjørende for om vipa har ei framtid i Karmøy.
Les mer
Vipa fortsatt på vippen (02.10.2013)
Etter en dødbringende vinter for mange av vipene våre, ble årets hekkesesong en suksess. Det hekket ca. 200 par i Karmøy kommune i 2013, et antall som er på høyde med de to foregående sesongene.
Les mer
Viperapporten 2010-2012 (16.01.2013)
Rapporten fra BioDiv 2010 om Vern vipa for 2010 til 2012 er klar.
Les mer
Se, reven tar vipa i år (06.05.2012)
Aftenbladet melder om en bonde som har tatt reven på fersken mens den predaterer et vipereir.
Les mer
Brev til bønder og gårdeiere i Karmøy kommune (25.02.2011)
Her er brevet som vi i BioDiv 2010 Vern Vipa sender ut til bøndene våren 2011 for å informere om hvordan prosjektet har vært i 2010 og hvordan vi skal gå videre.
Les mer
Klekking på vipecam (19.05.2010)
Nå er det kommet frem 3 vipeunger ved det ene cameraet som vi har satt opp på vipene.
Les mer
Klekking på gang (04.05.2010)
Begge vipene i den spesialpløyde åkeren hvor et av kameraene står har fremdeles 4 egg hver.
Les mer
De første bildene fra vipekamera (26.04.2010)
BioDiv2010 og Karmøy RG har i samarbeid med Karmøy Kommune og Bjarne og Lars Erik Netland satt ut to trailcam på to vipelokaliteter for eventuelt å prøve å finne ut hva som gjør at de får misslykket helling.
Les mer
 

Siste 5 på siden
Vern Vipa 2020
Sjøfugler i Karmøy 2020
Vern Vipa 2019
Sjøfugler i Karmøy 2019
Kamera på krykkjekoloni i...

Resultater nyttårskryss 2024
Nyttårskryss på Haugalandet...
Guidet Utsira-tur
Resultater nyttårskryss 2023
Nyttårskryss på Haugalandet...


Tusenvis av hunder slippes...
Unge fuglekikkere fra hele...
Bjørn Olav Tveit er tildelt...
Miljøminister Andreas...
Eggsamling er fortsatt en...
Senterpartiet og «ørn»: Når...
Det ble supre feiringer av...
Hører dere åkerrikser?