Nyheter
Rapporter
Rapporter fra Vest-Agder
Om Karmøy RG
Historikk
Prosjekter
Krykkjecam
Mink- og sjøfuglprosjekt
Vern vipa
SEAPOP kart
TerneCam
Kommentarer
Nyheter TerneCam
Gjenfunn/kontroller
Artsliste - Karmøy

Om ringmerking
Litt om ringmerking
Hvem er en ringmerker?
Funnet fugl med ring?
Viktige adresser

 Merkeværet

Søk på siden

Logg inn

E-mail

Endelig leggetid!
Av Arnt Kvinnesland 10.06.2010 kl. 23:32

Først 3 uker etter at de første rødnebbternene la egg, kom tida da det store flertallet av dem gikk til hekking. I dagene 6.-10.6 har det vært travel leggetid i koloniene.

Det er særlig rødnebbternene som er i farten, men også mange makrellterner har ventet helt til nå med eggleggingen. En kan spekulere på hvorfor ternene velger å vente såpass lenge etter ankomst med hekkingen, særlig når de få som la egg allerede ca 20.5 har klart seg godt. Det tyder jo på gode hekkeforhold i den tiden flertallet bare har vært på vent.

At eggleggingen for det store flertallet av rødnebbterner skjer akkurat nå i andre uka av juni kan ha forskjellige årsaker. Tidspunktet kan være styrt av kalenderen, altså at "rett tid" er innebygget i dem. Eggleggingen hos oss har da også vist seg å variere lite fra år til år. Det må bety at andre uka av juni er den tida som er aller gunstigst og gir størst uttelling i form av unger på vingene.

En annen mulighet for at eggleggingen kom såpass seint i gang for flertallet av ternene i år kan være at de har ventet på at oppblomstringen av alger (kalkflagellater) skulle ta slutt. Noe den nå har gjort. Eller det kan skyldes næringsforhold. Været har neppe spilt noen rolle siden det har vært svært stabilt gjennom hele oppholdet til ternene så langt.

I den nærmeste uka vil det vise seg hvor store ternebestandene i kommunen blir i år. Så langt tyder mye på en nedgang i forhold til rekordåret i fjor. Men mye kan ennå skje. Leggetida er ennå ikke slutt!


Siste 5 på siden
Vern Vipa 2020
Sjøfugler i Karmøy 2020
Vern Vipa 2019
Sjøfugler i Karmøy 2019
Kamera på krykkjekoloni i...

Resultater nyttårskryss 2020
Nyttårskryss på Haugalandet...
Resultater nyttårskryss 2019
Nyttårskryss på Haugalandet...
Resultater Nyttårskryss 2018...


Hagefugltellingen – vinterens...
Hav og kyst under press - vi...
Nok et moderat år ved...
Fristen for å søke NOFs fond...
Årets fugl 2021 – gulspurv
Dette engasjerte oss i 2020
Viktige milepæler for...
God jul og godt nytt år fra...