Nyheter
Rapporter
Rapporter fra Vest-Agder
Om Karmøy RG
Historikk
Prosjekter
Krykkjecam
Mink- og sjøfuglprosjekt
Vern vipa
SEAPOP kart
TerneCam
Kommentarer
Nyheter TerneCam
Gjenfunn/kontroller
Artsliste - Karmøy

Om ringmerking
Litt om ringmerking
Hvem er en ringmerker?
Funnet fugl med ring?
Viktige adresser

 Merkeværet

Søk på siden

Logg inn

E-mail

Ny rapport om sjøfugl og offshore vindkraft.
Av Oskar Kenneth Bjørnstad 30.06.2010 kl. 09:33 - Endret 30.06.2010 kl. 09:34

Ny rapport viser at viktige sjøfuglområder langs norskekysten kan være svært sårbare for utbygging av kystnære og offshore vindenergianlegg.

Her nevnes områdene også rundt Karmøy. Det som trekkes frem som problemer er:
- Dødelighet som følger av kollisjoner med vindmøller (tårn og vinger)
- Unnvikelse pga forstyrrelser fra installasjoner i drift
- Habitattap og -endring, gjennom habitatforringelse og fragmentering
- Barriereeffekter, som kan øke fluktdistansen og øke fuglenes energibehov

Dette er noe av det vi nevnte i vår høringsuttalelse i forbindelse med konsesjonssøknaden om vindturebiner utenfor Sandve.

Les NINA sin sak om dette her: http://www.nina.no/Aktuelt/Artikkel/tabid/945/ArticleId/832/Sjofugl-og-offshore-vindkraft.aspx

Les hele rapporten her: http://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2010/557.pdf


Siste 5 på siden
Vern Vipa 2020
Sjøfugler i Karmøy 2020
Vern Vipa 2019
Sjøfugler i Karmøy 2019
Kamera på krykkjekoloni i...

Resultater nyttårskryss 2024
Nyttårskryss på Haugalandet...
Guidet Utsira-tur
Resultater nyttårskryss 2023
Nyttårskryss på Haugalandet...


Søk aktivitetstilskudd innen...
Seier for kystfuglene
Betydelig medlemsvekst i...
Indianerbekkasin i Pasvik –...
Unge fuglekikkere fra hele...
Tusenvis av hunder slippes...
Miljøminister Andreas...
Bjørn Olav Tveit er tildelt...