Nyheter
Rapporter
Rapporter fra Vest-Agder
Om Karmøy RG
Historikk
Prosjekter
Krykkjecam
Mink- og sjøfuglprosjekt
Vern vipa
SEAPOP kart
TerneCam
Kommentarer
Nyheter TerneCam
Gjenfunn/kontroller
Artsliste - Karmøy

Om ringmerking
Litt om ringmerking
Hvem er en ringmerker?
Funnet fugl med ring?
Viktige adresser

 Merkeværet

Søk på siden

Logg inn

E-mail

Ny minkrapport fra Danmark
Av Oskar Kenneth Bjørnstad 20.07.2010 kl. 12:28

Minkrapport fra Danmark
Minkrapport fra Danmark
Interessant lesning om minkundersøkelse i Danmark.

En ny rapport om forekomst og regulering av frittlevende mink i Danmark i jaktsesongen 2007/2008 er nå tilgjengelig på nett.

Den er basert på et spørreskjema som er sendt til flere tusen jegere i Danmark og kommer da med sammenstilling av resultatene herfra.

Du finner rapporten her: http://www2.dmu.dk/Pub/FR789.pdf


Siste 5 på siden
Vern Vipa 2020
Sjøfugler i Karmøy 2020
Vern Vipa 2019
Sjøfugler i Karmøy 2019
Kamera på krykkjekoloni i...

Guidet Utsira-tur
Resultater nyttårskryss 2023
Nyttårskryss på Haugalandet...
Resultater nyttårskryss 2020
Nyttårskryss på Haugalandet...


Er du klar for EuroBirdwatch...
BirdLife Norge på hagefest på...
Ferdselsforbudet ved...
Rekordproduksjon for...
Nedbygging av Tillermarka i...
Fosen-prosjektet om kongeørn:...
Ny versjon av...
La smålommens skrik bli hørt...