Nyheter
Rapporter
Rapporter fra Vest-Agder
Om Karmøy RG
Historikk
Prosjekter
Krykkjecam
Mink- og sjøfuglprosjekt
Vern vipa
SEAPOP kart
TerneCam
Kommentarer
Nyheter TerneCam
Gjenfunn/kontroller
Artsliste - Karmøy

Om ringmerking
Litt om ringmerking
Hvem er en ringmerker?
Funnet fugl med ring?
Viktige adresser

 Merkeværet

Søk på siden

Logg inn

E-mail

Sjøfugl i Norge 2009
Av Oskar Kenneth Bjørnstad 25.08.2010 kl. 23:35 - Endret 25.08.2010 kl. 23:35

SEAPOP har kommet med rapporten for Sjøfugl i Norge 2009.

Etter en av de dårligste hekkesesongene på mange år i 2008, ble det registrert en viss bedring i situasjonen i 2009. Hovedkonklusjonen er likevel at det stadig står dårlig til for mange av våre viktigste sjøfuglarter, med svak reproduksjon og tilbakegang i flere bestander. Som i 2008, var problemene størst for de sjøfuglene som vanligvis henter mat langt til havs, de såkalte pelagiske artene som lomvi, lunde og krykkje.

Last ned PDF-filen her: http://www.seapop.no/opencms/export/sites/SEAPOP/no/files/pdf/seapop-arsbrosjyre-2009.pdf


Siste 5 på siden
Vern Vipa 2020
Sjøfugler i Karmøy 2020
Vern Vipa 2019
Sjøfugler i Karmøy 2019
Kamera på krykkjekoloni i...

Guidet Utsira-tur
Resultater nyttårskryss 2023
Nyttårskryss på Haugalandet...
Resultater nyttårskryss 2020
Nyttårskryss på Haugalandet...


Er du klar for EuroBirdwatch...
BirdLife Norge på hagefest på...
Ferdselsforbudet ved...
Rekordproduksjon for...
Nedbygging av Tillermarka i...
Fosen-prosjektet om kongeørn:...
Ny versjon av...
La smålommens skrik bli hørt...