Nyheter
Rapporter
Rapporter fra Vest-Agder
Om Karmøy RG
Historikk
Prosjekter
Krykkjecam
Mink- og sjøfuglprosjekt
Vern vipa
SEAPOP kart
TerneCam
Kommentarer
Nyheter TerneCam
Gjenfunn/kontroller
Artsliste - Karmøy

Om ringmerking
Litt om ringmerking
Hvem er en ringmerker?
Funnet fugl med ring?
Viktige adresser

 Merkeværet

Søk på siden

Logg inn

E-mail

Lappsanger (Phylloscopus borealis)
Lappsanger (Phylloscopus borealis)
Slik så Karmøys første lappsanger ut. Dette er en fugl som et utrent øye lett kan overse.

Dette er en fugl som ligner en del på den vanlige løvsangeren, men den har en lang gul overøyestripe, et svakt vingebånd og et forholdsvis kraftig nebb som har mørk spiss mens resten av undernebber er lyst.

Lappsanger fanget på Blikshavn
Av Oskar Kenneth Bjørnstad 21.09.2010 kl. 21:46 - Endret 21.09.2010 kl. 21:56

Karmøys første lappsanger Phylloscopus borealis ble i dag 21/9 2010 ringmerket på Blikshavn på østre Karmøy.

Det var Arnt Kvinnesland som i en av sine nettrunder etter arbeidstid fikk æren av å finne Karmøys første lappsanger. Dette er en art som vi har ventet lenge på at skulle dukke opp her i kommunen. At det var Arnt på Blikshavn som fikk dratt inn den første i sine nett var ikke så overraskende. Han har hatt flere sjeldenheter her siden han første gangen begynte fangsten der i 1982.

Dette er den første lappsangeren i 2010 som er registrert utenfor hekkeområdet sitt i Finnmark. Du finner mer informasjon om lappsanger på NOF sine nettsider:
http://www.birdlife.no/fuglekunnskap/fugleatlas/?navn_norsk=lappsanger


Siste 5 på siden
Vern Vipa 2020
Sjøfugler i Karmøy 2020
Vern Vipa 2019
Sjøfugler i Karmøy 2019
Kamera på krykkjekoloni i...

Resultater nyttårskryss 2024
Nyttårskryss på Haugalandet...
Guidet Utsira-tur
Resultater nyttårskryss 2023
Nyttårskryss på Haugalandet...


Søk aktivitetstilskudd innen...
Seier for kystfuglene
Betydelig medlemsvekst i...
Indianerbekkasin i Pasvik –...
Unge fuglekikkere fra hele...
Tusenvis av hunder slippes...
Miljøminister Andreas...
Bjørn Olav Tveit er tildelt...