Nyheter
Rapporter
Rapporter fra Vest-Agder
Om Karmøy RG
Historikk
Prosjekter
Krykkjecam
Mink- og sjøfuglprosjekt
Vern vipa
SEAPOP kart
TerneCam
Kommentarer
Nyheter TerneCam
Gjenfunn/kontroller
Artsliste - Karmøy

Om ringmerking
Litt om ringmerking
Hvem er en ringmerker?
Funnet fugl med ring?
Viktige adresser

 Merkeværet

Søk på siden

Logg inn

E-mail

Minken og været påvirker ærfugl på Grindøya
Av Oskar Kenneth Bjørnstad 24.01.2011 kl. 18:46

Minken og været påvirker ærfugl på Grindøya
Minken og været påvirker ærfugl på Grindøya
Ærfugl har vært studert intensivt på Grindøya siden 1985, og prosjektet har dermed de mest omfattende tidsseriene for ærfugl på fastlandsnorge.

Ærfugl har vært studert intensivt på Grindøya siden 1985, og prosjektet har dermed de mest omfattende tidsseriene for ærfugl på fastlandsnorge.

Les hele rapporten på http://seapop.no/no/news/archive/2011/article_2011_01_21.html

Siste 5 på siden
Vern Vipa 2020
Sjøfugler i Karmøy 2020
Vern Vipa 2019
Sjøfugler i Karmøy 2019
Kamera på krykkjekoloni i...

Resultater nyttårskryss 2020
Nyttårskryss på Haugalandet...
Resultater nyttårskryss 2019
Nyttårskryss på Haugalandet...
Resultater Nyttårskryss 2018...


Kongens fortjenestemedalje...
Nytt lokallag av NOF i...
Landbasert oppdrett ødelegger...
Listastrendene inn for...
30 % vern innen år 2030?
Enda en dårlig sommer for...
Stor interesse for ørn i...
Glemmes fuglene i...