Nyheter
Rapporter
Rapporter fra Vest-Agder
Om Karmøy RG
Historikk
Prosjekter
Krykkjecam
Mink- og sjøfuglprosjekt
Vern vipa
SEAPOP kart
TerneCam
Kommentarer
Nyheter TerneCam
Gjenfunn/kontroller
Artsliste - Karmøy

Om ringmerking
Litt om ringmerking
Hvem er en ringmerker?
Funnet fugl med ring?
Viktige adresser

 Merkeværet

Søk på siden

Logg inn

E-mail

Dieselutslippet ved Hydro:
Dieselutslippet ved Hydro:
Dieseldamp over Bygnesvågen. Om det er stanken eller synet av ojefilmen på sjøen som skremmer fuglene, er ikke godt å si. Men de har trukket ut av sølet til rene områder i nærheten.
Fuglene flykter unna
Av Arnt Kvinnesland 11.02.2011 kl. 09:59 - Endret 11.02.2011 kl. 10:33

Fuglene holder seg borte fra oljesølet.
Fuglene holder seg borte fra oljesølet.
Ærfugler og gråmåker på Kjellskjær ca 900 m sørvest for utslippspunktet. Ærfuglene ville ikke legge på svøm, men lettet direkte fra holmen da fotografen ble for nærgående. Ingen andre fugler heller ble sett liggende på sjøen hvor det var oljesøl.

Fargerike striper.
Fargerike striper.
Det dannet seg fargerike fartsstriper bak båten. Karmsundet på strekningen fra Østrem til Hydro var dekket av et tynt lag diesel.

Dieselen damper fra sjøen og lukta river fortsatt i nasen på Bygnes- og Vorråvågen to døgn etter utslippet da 80-100 liter dieselolje rant på sjøen ved Hydro. En sjekk med båt i området i dag 10.2, tyder på at sjøfuglene har forstått faren og trukket bort fra de tilsølte sjøområdene.

Ærfugler på land
På Kjellskjær i Vorråvågen, ca 900m fra utslippspunket, lå en flokk på 8 ærfugler på land og stelte fjærdrakten. Alle med unntak av en hunn lettet. Det kan tyde på at disse fuglene hadde en viss mengde diesel på seg, men det var ikke synlig. Spesielt var det at det ikke ble observert en eneste ærfugl på sjøen i området hvor det i løpet av vinteren har vært en fast bestand på 30-50 individer.

Fraværende
Flere titalls silender og kvinender som også har tilbrakt vinteren i vågene inntil nylig, var totalt fraværende. En flokk på 12 kvinender og 3 silender drev imidlertid og dykket etter mat i Nordalsbotn på Østrem hvor sjøen var nesten dieselfri. Også de 25-30 storskarvene som har holdt til i Vorråvågen hele vinteren, var borte, med unntak av 2 individer på Hestholmen. Det var også svært få måker til å være like ved Hydro-kolonien, kun et 20-talls gråmåker satt sammen med ærfuglene på Kjellskjær.

Ingen katastrofe
Så langt tyder det altså ikke på at utslippet blir noen katastrofe for sjøfuglene i området. Sjøfuglene som årlig overvintrer på strekningen Hydro-Bygnes-Østrem består av både lokale hekkefugler og vintergjester og teller et sted mellom 150 og 200, i tillegg til måkene. De tallrikeste er siland, kvinand og ærfugl. Dessuten har ca 40 gråhegrer tilbrakt vinteren her. Andre arter med tilhold er knoppsvane, brunnakke, stokkand, sjøorre og lomvi.

En får håpe alle spor av diesel har blitt borte om et par uker. Da begynner det store innrykket av trekkfugler til området med bl.a. sildemåke og tjeld. Videre sørover mot Blikshavn og nordover til Husøy, var det normal aktivitet av sjøfugl å observere. Hvordan det går med dvergdykkene på Salhus blir spennende å se. Et oljeflak la seg i går til rette midt i dykkernes matfat ved småbåthavna.


Siste 5 på siden
Vern Vipa 2020
Sjøfugler i Karmøy 2020
Vern Vipa 2019
Sjøfugler i Karmøy 2019
Kamera på krykkjekoloni i...

Resultater nyttårskryss 2024
Nyttårskryss på Haugalandet...
Guidet Utsira-tur
Resultater nyttårskryss 2023
Nyttårskryss på Haugalandet...


Søk aktivitetstilskudd innen...
Seier for kystfuglene
Betydelig medlemsvekst i...
Indianerbekkasin i Pasvik –...
Unge fuglekikkere fra hele...
Tusenvis av hunder slippes...
Miljøminister Andreas...
Bjørn Olav Tveit er tildelt...