Nyheter
Rapporter
Rapporter fra Vest-Agder
Om Karmøy RG
Historikk
Prosjekter
Krykkjecam
Mink- og sjøfuglprosjekt
Vern vipa
SEAPOP kart
TerneCam
Kommentarer
Nyheter TerneCam
Gjenfunn/kontroller
Artsliste - Karmøy

Om ringmerking
Litt om ringmerking
Hvem er en ringmerker?
Funnet fugl med ring?
Viktige adresser

 Merkeværet

Søk på siden

Logg inn

E-mail

Karmøy best i Rogaland på naturmangfold
Av Oskar Kenneth Bjørnstad 21.02.2011 kl. 23:22

Naturvernforbundet i Rogaland har kåret Karmøy som beste kommune i Rogaland på naturmangfold etter en spørreundersøkelse som de har hatt i kommunene.

Rygjavern
De starter artikkelen med denne setningen: "Ingen over, ingen ved siden. Karmøy kommune er den klart beste Rogalandkommunen når det gjelder vern av truete arter og truete naturtyper."

Les hele artikkelen i "Rygjavern":
Rygjavern er medlemsbladet til Naturvernforbundet i Rogaland http://www.naturvern.no/rogaland.


Siste 5 på siden
Vern Vipa 2020
Sjøfugler i Karmøy 2020
Vern Vipa 2019
Sjøfugler i Karmøy 2019
Kamera på krykkjekoloni i...

Guidet Utsira-tur
Resultater nyttårskryss 2023
Nyttårskryss på Haugalandet...
Resultater nyttårskryss 2020
Nyttårskryss på Haugalandet...


Er du klar for EuroBirdwatch...
BirdLife Norge på hagefest på...
Ferdselsforbudet ved...
Rekordproduksjon for...
Nedbygging av Tillermarka i...
Fosen-prosjektet om kongeørn:...
Ny versjon av...
La smålommens skrik bli hørt...