Nyheter
Rapporter
Rapporter fra Vest-Agder
Om Karmøy RG
Historikk
Prosjekter
Krykkjecam
Mink- og sjøfuglprosjekt
Vern vipa
SEAPOP kart
TerneCam
Kommentarer
Nyheter TerneCam
Gjenfunn/kontroller
Artsliste - Karmøy

Om ringmerking
Litt om ringmerking
Hvem er en ringmerker?
Funnet fugl med ring?
Viktige adresser

 Merkeværet

Søk på siden

Logg inn

E-mail


Tatt av vinden
Av Oskar Kenneth Bjørnstad 25.02.2011 kl. 16:23

Etter uværet 3.-4.2.11 dukket det opp både myrsniper, sandløpere og sandlo på Vest-Karmøy. Vadefugler tatt av vinden midtvinters og blåst over Nordsjøen, har også forekommet før. En av sandløperne på Åkrasanden var rikelig dekorert med fargeringer, og kunne gi et hint om hvor disse forblåste fuglene normalt overvintrer og hvor de trolig drar tilbake til straks vinden løyer. Den var nemlig merket på Sanday nord på Orknøyene 6.11.10. Til sommeren blir den nok å treffe som hekkefugl på Grønland.

En annen sandløper fra samme merkeprosjektet som Åkrasand-gjesten er spesielt omtalt på Wader Study Group sine sider. Den ble kontrollert på høsttrekk i Sør-Norge 11.8.2009, og allerede 16.8 ble den oppdaget av en biolog på ei sandstrand i Ghana! Aldri før har en bevis på at en så liten vader har tilbakelagt så store avstander på så kort tid. For å klare en slik tur på under 5 dager, antas fuglen å ha krysset direkte over Sahara, noe som er ganske utrolig for en typisk kystfugl.

Siste 5 på siden
Vern Vipa 2020
Sjøfugler i Karmøy 2020
Vern Vipa 2019
Sjøfugler i Karmøy 2019
Kamera på krykkjekoloni i...

Guidet Utsira-tur
Resultater nyttårskryss 2023
Nyttårskryss på Haugalandet...
Resultater nyttårskryss 2020
Nyttårskryss på Haugalandet...


Statsforvaltaren opphevar...
Grundig om låvesvalene i Gran
Organisasjonssamling -...
Jakt i Frankrike påvirker...
Mellomspett på Senja – ny art...
Lokallag og fylkesavdelinger...
Lomvisituasjonen i indre...
Nøkkelområder for vadere i...