Nyheter
Rapporter
Rapporter fra Vest-Agder
Om Karmøy RG
Historikk
Prosjekter
Krykkjecam
Mink- og sjøfuglprosjekt
Vern vipa
SEAPOP kart
TerneCam
Kommentarer
Nyheter TerneCam
Gjenfunn/kontroller
Artsliste - Karmøy

Om ringmerking
Litt om ringmerking
Hvem er en ringmerker?
Funnet fugl med ring?
Viktige adresser

 Merkeværet

Søk på siden

Logg inn

E-mail


Storskarv til Sveits
Av Oskar Kenneth Bjørnstad 25.02.2011 kl. 16:25 - Endret 25.02.2011 kl. 20:33

Få eller ingen av fugleartene som Karmøy Ringmerkingsgruppe merker gir flere gjenfunn en storskarvene som årlig blir merket som unger på Store Rova i Bokn kommune. Kolonien er av relativ ny dato – og er kanskje den nordligste hekkeplassen i Norge av underarten mellomskarv

Gjenfunna som er gjort til nå, viser spreding i alle himmelretninger. Kanskje nettopp det er en grunn til at arten klarer seg så godt. Mellomskarven er en av få sjøfugler som har hatt bestandsvekst de siste tiårene, mens de fleste andre har gått tilbake.

Det siste gjenfunnet er vårt første til Sveits. Å drukne i garn i dette fjellandet i februar måned – må vel kunne betraktes som uflaks. Skarv nummer BA16863 kom til verden i Bokn-kolonien i 2004 og endte sitt liv ved Oberkirsch i Sveits. 2049 dager fikk den leve etter at vi forlot den med ring på Store Rova 26.6.2004.

Etter at vi publiserte denne nyheten har vi fått følgende kommentar fra Morten Helberg: "Ja jeg var faktisk på besøk til han Josef Hofer i forrige uke, og når jeg nevnte at jeg kom fra Norge kom han ut med akkurat denne skarven fra frysen, i en papirpose.... Den hadde gått på garn. Han fyren har altså merket over 70.000 vannfugl i fella si ved Sempachsjøen de siste 50 (!) årene, og rekorden er 28 skarver på en gang. Samtlige ble ringmerket og fikk fly, om noen lurte :-) "Siste 5 på siden
Vern Vipa 2020
Sjøfugler i Karmøy 2020
Vern Vipa 2019
Sjøfugler i Karmøy 2019
Kamera på krykkjekoloni i...

Resultater nyttårskryss 2024
Nyttårskryss på Haugalandet...
Guidet Utsira-tur
Resultater nyttårskryss 2023
Nyttårskryss på Haugalandet...


Søk aktivitetstilskudd innen...
Seier for kystfuglene
Betydelig medlemsvekst i...
Indianerbekkasin i Pasvik –...
Unge fuglekikkere fra hele...
Tusenvis av hunder slippes...
Miljøminister Andreas...
Bjørn Olav Tveit er tildelt...