Nyheter
Rapporter
Rapporter fra Vest-Agder
Om Karmøy RG
Historikk
Prosjekter
Krykkjecam
Mink- og sjøfuglprosjekt
Vern vipa
SEAPOP kart
TerneCam
Kommentarer
Nyheter TerneCam
Gjenfunn/kontroller
Artsliste - Karmøy

Om ringmerking
Litt om ringmerking
Hvem er en ringmerker?
Funnet fugl med ring?
Viktige adresser

 Merkeværet

Søk på siden

Logg inn

E-mail


Sjøfugltellinger gav positive resultater.
Av Oskar Kenneth Bjørnstad 04.06.2011 kl. 09:32

Havhest
Havhest
Havhesten hadde 92 tilsynelatende bebodde reir i Urter reservatet.

Kaniner
Kaniner
På Urter er det satt ut kaniner. De og grågjessene snauklipper vegetasjonen på holmen slik at det ser ut som om det går sauer der ute.

Ryvingen
Ryvingen
På slettene på Ryvingen ble det bla. funnet et par viper, tre par fiskemåke og to par tjeld.

Storspove
Storspove
En storspove hekket på Sandholmane utenforbi Åkrehamn. Dette var en stor positiv overraskelse for oss.

Makrellterne
Makrellterne
Denne makrellternen ble merket som unge i kolonien i Kvalavåg i 2007 og er nå tilbake som hekkefugl.

3. juni 2011 begynte vi årets sjøfugltellinger. Disse kom sent igang pga elendige værforhold siste måned. Vi fryktet det verste, men ble positivt overrasket over hva vi fant.

Turen startet i Kjell Sigves nyinnkjøpte Buster 19 fots båt med 100 hk på hekken. Denne dro godt utover i retning Urter som var dagens hovedmål. Det var fremdeles store dønninger som gjorde at vi var høyt oppe i lufta er par ganger og landet så hardt at vi sikkert krympet et par cm. Etter dette måtte vi redusere farten en god del. Vi startet i strålende sol, men ble litt bekymret da vi aldri så noe til Urter. Men i følge GPSen hadde vi rett kurs. Når vi nærmet oss fant vi fort ut at årsaken til at Urter ikke var synlig var et lavt tåkedekke som lå ute i havet. Når vi kom inn i det var plutselig sikten helt borte. Vi så på GPSen at Urter var 30 meter forran oss, men den var klin umulig å se. Men ved hjelp av teknologien klarte vi til slutt å komme oss i land. Etter kort stund forsvant tåken og vi kunne begynne tellingene.

Tellingen gikk greit, Oskar og Arnt talte opp det som var av toppskarvreir på øya og vi estimerte de andre artene. Kjell Sigve tok seg av å telle anntatt bebodde havhestreir. Siden det hadde vært et forrykende uvær de siste ukene fryktet vi at mye var gått tapt, men i det store og hele så sto det overraskende bra til der ute. Av toppskarv fant vi 130 reir med innhold og havhest hadde hele 92 tilsynelatende bebodde reir. Vi fant ingenting dødt i reirene til toppskarven og det så ut til å være en normal størrelse på kullene. Måkene hadde også begynt å få unger og såg ut til å ha en normal sesong.

Andre ting som kan nevnes var en småspove som fløy rundt der ute og at noen par med rødnebbterner satt på en av holmene. I tillegg var det fire fiskemåker som satt på en holme der ute. Det er lenge siden vi har hatt det der ute i hekketiden.

På vei inn var vi innom Ryvingen får å sjekke tilstanden der og forsøke å få et tall på hekkende fugler. Svartbak, gråmåke og sildemåke var i normalt greit antall der. Grågåsa hadde fått opp unger, og en del Ærfugl ble også registrert. Det som var en hyggelig overraskelde der var at det var et par med viper som tilsynelatende hekker der ute. Det er ikke vanlig å finne viper så langt ute i havet i disse dager. I tillegg var det 3 fiskemåkepar, som også er uvanlig kost i ytre skjærgården, og 2 par med tjeld i reservatet.

Neste som var på listen i dag var Sandholmane på Åkra. Her har det ikke vært så mye annet enn stormåker de siste åra. Men det som mådte oss i år var positive overraskelser. For det første så hadde fiskemåken nyetablert seg også her med 8 par. Men den størate overraskelsen var et par med storspove som varslet serdeles mye. Vi var jo da sikre på at dette kunne ikke være annet enn hekking. Etter en rask sjekk fant vi både reir og en unge. Dette er muligens nok et bevis på at den intense minkjakten som vi har drevet i Karmøyskjærgården har gitt resultater.

Vi kjørte så forbi Gjegningen som var fulstendig tom for fugler. Rødnebbternene er her om morgenen, men trekker ut i havet for å finne mat ut på dagen. Antagelig så er det for lite mat i indre skjærgården til at de vil begynne hekkingen sin ennå. Det er ingen av rødnebbternekoloniene som er kommet i gang ennå. Også kolonien på Salvøynå var tom nå, selv om det har vært en del fugler der tidlig å morgenene.

Tilbake til start i Kvalavågen var det fullt liv i makrellternekolonien der. 40-50 fugler var på plass. De satt i kolonien og var i full gang med paringen. Det er denne kolonien som ble raidet av en hubro i fjor. Vi kom veldig nærme fuglene som satt i kolonien når vi lot båren gli inntil dem. Og det var utrolig mange av fuglene som var ringmerket. Ved å ta bilder av dem og sjekke disse etterpå er det mulig å lese av noen av ringene. I dag klarte vi bare å lese av en av dem (pga fullt minnekort), og det var nr 7486601. Den var merket samme sted 23/6 2007.

Konklusjonen av den første tellingen i år var at det står bra til med fuglene i skjærgården unntatt rødnebbternene som ikke er kommet i gang ennå.


Siste 5 på siden
Vern Vipa 2020
Sjøfugler i Karmøy 2020
Vern Vipa 2019
Sjøfugler i Karmøy 2019
Kamera på krykkjekoloni i...

Resultater nyttårskryss 2024
Nyttårskryss på Haugalandet...
Guidet Utsira-tur
Resultater nyttårskryss 2023
Nyttårskryss på Haugalandet...


Søk aktivitetstilskudd innen...
Seier for kystfuglene
Betydelig medlemsvekst i...
Indianerbekkasin i Pasvik –...
Unge fuglekikkere fra hele...
Tusenvis av hunder slippes...
Miljøminister Andreas...
Bjørn Olav Tveit er tildelt...