Nyheter
Rapporter
Rapporter fra Vest-Agder
Om Karmøy RG
Historikk
Prosjekter
Krykkjecam
Mink- og sjøfuglprosjekt
Vern vipa
TerneCam
Kommentarer
Nyheter TerneCam
Gjenfunn/kontroller
Artsliste - Karmøy

Om ringmerking
Litt om ringmerking
Hvem er en ringmerker?
Funnet fugl med ring?
Viktige adresser

 Merkeværet

Søk på siden

Logg inn

E-mail

Stor interesse for mårjakt
Av Arnt Kvinnesland 04.11.2011 kl. 11:31 - Endret 04.11.2011 kl. 11:31

Mår
Mår

Det åpne møte om mårjakt på Karmøy Rådhus 1. november samlet over 50 personer. Blant de fremmøtte var det mange fra våre nabokommuner. Det var naturverngruppa BioDiv2010 i samarbeid med naturforvalteren som arrangerte møtet med Andreas Dunkley som foredragsholder.

Dunkley la vekt på å informere om lover og regler i forbindelse med jakt, og i denne sammenheng fellefangst. Han understreket hvor viktig det er å sette feller slik at de ikke fanger utilsiktede arter. Videre viste han bilder fra egen jakterfaring på mår og kom med en rekke gode tips for å lykkes med fangsten.

Mange av de fremmøtte var spente på hvilke felletyper som var best. Dunkley demonstrerte ulike typer og mente den mest effektive fella var conibear, bygget inn i kasse. Slike feller kan kjøpes her på Haugalandet eller noe billigere over internett. Fellene er ikke for sarte hender, det er rimelig lett å få blå finger. For de som ønsket å jakte med ?snillere? feller, ble også andre typer demonstrert. Noen hevdet at f eks syningfella hadde for høy frekvens av feilslag og kanskje var best på mink. Dunkley fortalte hvordan feller best burde settes opp ? og hva en kan gjøre for å unngå at de utløses uten å drepe kontant.

De fremmøtte fikk etter hvert også servert noen hardt ervervede triks fra foredragsholderen om hvordan en lokker mår til fellene og hva som må til for å lykkes som mårjeger.

Bakgrunnen for møtet på rådhuset er at BioDiv2010 har måren på lista over rovdyr som en må ha kontroll på om Karmøy skal beholde det resterende mangfoldet av hekkefugler framover. Miljøgruppa er svært bekymra for bestandsutviklingen til arter som, vipe, storspove, rødstilk, brunnakke og orrfugl. I samarbeid med bønder og dyktige jegere er håpet at Karmøy kan bli et eksempel til etterfølgelse når det gjelder å nå målsettingen til den nasjonale planen om å stanse tapet av biologisk mangfold i Norge innen 2020. Leder for BioDiv2010 er Knut Bendik Storesund som kan gi mer info om prosjektet Vern vipa. Brosjyre om prosjektet kan leses på http://karmoy.ringmerkingsgruppe.no/default.asp?pxside=news&pxnewsgroup=28SEAPOP årsbrosjyre er...
Vil skremme sjøfugl fra å...
SEATRACK videreføres i en...
Ferske SEATRACK-data...
Nyutviklet metodikk for...
SEAPOPs nettsted tilgjengelig...
Lundens vektendring mellom...
Konsentrasjonen av...

Siste 5 på siden
Kamera på krykkjekoloni i...
Vern Vipa 2018
Sjøfugler i Karmøy 2018
Vern Vipa 2017
Sjøfugler i Karmøy 2017

Resultater nyttårskryss 2019
Nyttårskryss på Haugalandet...
Resultater Nyttårskryss 2018...
Nyttårskryss på Haugalandet...
Utsiratur avlyst


Fikk ikke Stortinget med på...
Nei til mer landbasert...
Med Fugleteltet på...
Fuglenes dag på Naturhuset,...
Ikke bare fugl i lufta på...
NOF svarer Kautokeino jeger-...
Gladnyhet fra Berlevåg om...
Hekkingen til fiskemåka...