Nyheter
Rapporter
Rapporter fra Vest-Agder
Om Karmøy RG
Historikk
Prosjekter
Krykkjecam
Mink- og sjøfuglprosjekt
Vern vipa
SEAPOP kart
TerneCam
Kommentarer
Nyheter TerneCam
Gjenfunn/kontroller
Artsliste - Karmøy

Om ringmerking
Litt om ringmerking
Hvem er en ringmerker?
Funnet fugl med ring?
Viktige adresser

 Merkeværet

Søk på siden

Logg inn

E-mail

Rovfugl og sjøfugl
Rovfugl og sjøfugl
Terner i trøbbel
Av Arnt Kvinnesland 04.11.2011 kl. 12:56 - Endret 18.11.2011 kl. 11:54

Rødnebbterne
Rødnebbterne

Siland
Siland
Siland har hatt et bra år i år i Karmøy.

Havhest
Havhest
Havhesten sliter i flere av koloniene, men på Jarstein klarer de seg bra. Der ble også 8 havhest merket med lyslogger.

Makrellterne
Makrellterne
Makrellterne som har fått tak i en fisk.

Mink- og sjøfuglprosjektet er snart klar med 2011-rapporten. En oppsummering av årets hekkesesong kan du lese om nedenfor. Sesongen ble den dårligste for Karmøys terner siden oppstart av prosjektet for sju år siden. En viktig årsak til en nesten total hekkekollaps for rødnebbterna, var matknapphet gjennom en sommer med konstant lavtrykksvirksomhet. For de andre sjøfuglene, ble ungeproduksjonen mer normal.

Oppdatering! Rapporten er nå klar og kan løastes ned på denne siden: http://karmoy.ringmerkingsgruppe.no/default.asp?rssnews=218


Hekkesesongen 2011 ble en blandet fornøyelse for sjøfuglene. Matknapphet og mye ruskevær må ta sin del av skylda for problemene som særlig rammet ternene. Rundt 300 par makrellterne og 364 par rødnebbterne gikk til hekking. For makrellterna er dette ny rekord, for rødnebbterna er det ca 200 par ned fra i fjor og mer enn halvering av bestanden fra toppåret 2009. Et usannsynlig lavt antall unger kom på vingene. Bare 35-50 makrellterner og 5-11 rødnebbterner kunne sette kursen mot sør for første gang.

Økende predasjonstrykk fra rovfugler, gjør det stadig mer strevsomt for noen av sjøfuglene å lykkes. Størst tap av egg og unger ser det ut til at krykkje, havhest og fiskemåke må tåle. De mest oppløftende resultatene i år var de mange ungekullene av siland, vellykket etablering av krykkjekoloni i fjellet ved ferjekaien i Skudeneshavn og god ungeproduksjon for toppskarv, hettemåke og ærfugl.

Fortsatt problemer med mink
Minken opererer fortsatt over alt i den indre skjærgården og ellers langs kyststripa, men bestanden er kraftig redusert etter at ca 1000 dyr er tatt ut i løpet av perioden 2005-11. Minst tre ternekolonier fikk besøk av mink i år, men fordi mange terner raskt forlot koloniene som følge av matmangel, er det vanskelig å vite hvor mye av egg- og ungetapet som skyldes mink. Noen steder der minken minker, øker måren i antall. Den gjør nå stor skade på fuglebestandene over hele Karmøy ? til og med på eksponerte holmer langs Vest-Karmøy!

Ekstra innsats mot mink ble i år satt inn i Skudenes-området og på Føynå. Bare på disse to lokalitetene ble det tatt rundt 40 mink! Det er fortsatt et titalls energiske jegere som står for det meste av arbeidet med å fjerne mink fra kommunen vår. Fellingspremien er fortsatt 150 kr per dyr. Nå når Direktoratet for naturforvaltning nylig har utgitt en egen handlingsplan mot mink, håper vi det følger noen kroner med planen, slik at vi får mulighet til å forhøye skuddpremien.

Sammenbrudd i ternekoloniene
For første gang siden oppstart av mink- og sjøfuglprosjektet, fikk vi sommeren 2011 erfare et nesten totalt sammenbrudd av ternekoloniene. Dette fenomenet har forekommet nesten årvisst over lang tid andre steder langs norskekysten og rundt Nordsjøen. Forskning på problemet tyder på at det er mangel på basisføden til ternene som svikter, slik som tobis og sildeyngel. Problemet med sviktende fødetilgang for terner og andre sjøfugler knytter forskere videre opp mot et varmere hav.

Vi kunne med selvsyn observere at terneunger døde av sult i hopetall i sommer. Særlig ille var det for rødnebbterna som er mer spesialisert i kosten enn makrellterna. Mange rødnebbterner kom ikke i gang med hekkingen og forlot Karmøy igjen allerede i løpet av juni.. De som bestemte seg for å hekke og legge egg, fikk problemer når ungene kom til verden. Foreldrene måtte åpenbart svært langt vekk for å skaffe mat, og ungene ble overlatt til seg selv i lange perioder. Problemet med matknapphet ble forsterket av en sommer med konstant lavtrykksaktivitet. Nesten det dobbelte av normal nedbør og mye vind, ble en for stor belastning for mange små terneunger, som døde etter å ha speidet i lange timer etter foreldre som sjelden kom tilbake fra havet med fisk i nebbet.

To andre sjøfuglarter, krykkje og havhest, slet også med å få unger på vingene. Begge er overflatefiskere slik som ternene. Men for disse trenger ikke matknapphet å ha vært hovedproblemet. Hyppig og økende tilstedeværelse av rovfugler i reservatene, er utvilsomt en forklaring på et svakt hekkeresultat for krykkje og havhest.

Framgang for silanda
For andre sjøfugler ble sesongen 2011 betraktelig bedre. De mest oppløftende resultatene i år var de mange ungekullene av siland, vellykket etablering av krykkjekoloni i fjellet ved ferjekaien i Skudeneshavn og god ungeproduksjon for toppskarv, hettemåke og ærfugl.
Størst suksess hadde kanskje silanda som vi registrerte ny rekord for med hensyn til antall ungekull. Minst 100 hettemåkeunger på vingene i Bøvatnet var også en stor glede. Begge deler ser vi på som et resultat av målrettet mink- og mårjakt over tid.


Siste 5 på siden
Vern Vipa 2020
Sjøfugler i Karmøy 2020
Vern Vipa 2019
Sjøfugler i Karmøy 2019
Kamera på krykkjekoloni i...

Resultater nyttårskryss 2024
Nyttårskryss på Haugalandet...
Guidet Utsira-tur
Resultater nyttårskryss 2023
Nyttårskryss på Haugalandet...


Tusenvis av hunder slippes...
Unge fuglekikkere fra hele...
Bjørn Olav Tveit er tildelt...
Miljøminister Andreas...
Eggsamling er fortsatt en...
Senterpartiet og «ørn»: Når...
Det ble supre feiringer av...
Hører dere åkerrikser?