Nyheter
Rapporter
Rapporter fra Vest-Agder
Om Karmøy RG
Historikk
Prosjekter
Krykkjecam
Mink- og sjøfuglprosjekt
Vern vipa
TerneCam
Kommentarer
Nyheter TerneCam
Gjenfunn/kontroller
Artsliste - Karmøy

Om ringmerking
Litt om ringmerking
Hvem er en ringmerker?
Funnet fugl med ring?
Viktige adresser

 Merkeværet

Søk på siden

https://karmoy.ringmerkingsgruppe.no/pics/rss.png

Logg inn

E-mail

Karmøys første spurveugle
Karmøys første spurveugle
Her er Karmøys første spurveugle etter at den har kommet til hektene etter kolisjonen med et vindu.
Karmøys første dokumenterte spurveugle
Av Oskar Kenneth Bjørnstad 01.01.2012 kl. 19:50

3/11 2011 ble Karmøys første spurveugle funnet etter kolisjon med et vindu.

3/11 2011 i skumringen fikk Arnt Kvinnesland en telefon fra Kåre Tvedt om at han hadde en ugle som han mente var en spurveugle hjemme hos seg. Denne hadde kollidert med et vindu. Han trodde at fuglen var så skadet at den kom til å dø. Arnt var slett ikke sikker på at dette var en spurveugle og trodde heller at det kunne være en perleugle, men han tok allikevel turen ned til Kåre. Men når Arnt kom for å sjekke hvilke av disse artene det var, så var det blitt mye mer liv i fuglen. Han kunne bekrefte at det var en spurveugle. For å sjekke at fuglen ikke hadde skader ble den fraktet til Magne Henrik Velde som har litt mer kunnskaper på dette punktet enn oss andre. På veien opp var den innom Oskar Bjørnstad for å få en ring på foten, der møtte Frank Steinkjellå opp for å få tatt noen bilder av fuglen. Etter en sjekk hos Magne Henrik ble det konstatert at fuglen ikke hadde skader og den ble sluppet fri. Dermed ble dette Karmøys første dokumenterte spurveugleobservasjon.


SEATRACK videreføres i en...
Ferske SEATRACK-data...
Nyutviklet metodikk for...
SEAPOPs nettsted tilgjengelig...
Lundens vektendring mellom...
Konsentrasjonen av...
Klimaforandring truer krykkja...
Varmere hav i nord er dårlig...

Siste 5 på siden
Kamera på krykkjekoloni i...
Vern Vipa 2018
Sjøfugler i Karmøy 2018
Vern Vipa 2017
Sjøfugler i Karmøy 2017

Resultater nyttårskryss 2019
Nyttårskryss på Haugalandet...
Resultater Nyttårskryss 2018...
Nyttårskryss på Haugalandet...
Utsiratur avlyst


Verdens storspovedag – 21....
Felles utspill om raudåte -...
Fylkesfugl for Trøndelag er...
Krykkja er en sterkt truet...
Overdrevet fokus på...
Storspove – hekkesesongen er...
Krysser fingre for ny...
Kongeørna og havørna i Norge...