Nyheter
Rapporter
Rapporter fra Vest-Agder
Om Karmøy RG
Historikk
Prosjekter
Mink- og sjøfuglprosjekt
Vern vipa
TerneCam
Kommentarer
Nyheter TerneCam
Gjenfunn/kontroller
Artsliste - Karmøy

Om ringmerking
Litt om ringmerking
Hvem er en ringmerker?
Funnet fugl med ring?
Viktige adresser

 Merkeværet

Søk på sidenLogg inn

E-mail

Ny art på årets første dag
Av Oskar Kenneth Bjørnstad 01.01.2012 kl. 20:00

Karmøys første grønnspett
Karmøys første grønnspett
Her er den første dokumenterte grønnspetten som er sett på Karmøy.

En ny art for Karmøy ble oppdaget på Stokkastrand 1. nyttårsdag. En spettefugl som fløy over riksveien fanget oppmerksomheten i forbifarten. I motlys ble bare silhuetten registrert, men den virket for stor til å være gråspett og for liten til å være svartspett?

Spetten satte seg på nærmeste telefonstolpe for å pusse fjærdrakten. Den gav seg nok tid til at den kunne beskues i teleskop og bli tatt bilder av. Det var ingen tvil. Karmøys første dokumenterte grønnspett var et faktum. Underlig nok er grønnspett en fugl som ikke med sikkerhet er funnet i Karmøy før. Alle tips har vist seg å være gråspett. Det kan likevel hende at noen har sett arten hos oss, men ingen fotodokumentasjon finnes, så vidt vi vet.

Grønnspetten er en sjelden fugl i Rogaland. Den hekker årlig og i størst antall i grensetraktene mot Vest-Agder. Mer spredt hekking forekommer i Ryfylke og indre strøk av Haugalandet. Grønnspetten er knyttet til løvskog og unngår tett skog. Den skyr tette barskogsplantninger. Åpen edelløvskog er favorittbiotop, og det var i tilknytning til slik skog den oppholdt seg i på Stokkastrand.

Søk etter fuglen ble gjort seinere på ettermiddagen, men den ble ikke gjenfunnet.Konsentrasjonen av...
Klimaforandring truer krykkja...
Varmere hav i nord er dårlig...
Lysloggere og stabile...
Standardisering og...
Overraskende beiteadferd hos...
Rapport fra SEAPOPs...
SEAPOPs årsbrosjyre for 2017...

Siste 5 på siden
Vern Vipa 2017
Sjøfugler i Karmøy 2017
Sjøfugler i Karmøy 2016
Vern Vipa 2016
Nye rapporter fra Karmøy RG...

Resultater Nyttårskryss 2018...
Nyttårskryss på Haugalandet...
Utsiratur avlyst
Nyttårskryss på Haugalandet...
Årsmøte 28. januar 2016


Dine forslag er ønsket: Hvem...
NOF påklager...
Et varsko for Slettnes...
Bedre oppfølging av...
Mange svarthalespover i...
Topphegre – ny art for Norge
NOF reviderer strategiplanen...
Mange fugler små forsvinner...