Nyheter
Rapporter
Rapporter fra Vest-Agder
Om Karmøy RG
Historikk
Prosjekter
Krykkjecam
Mink- og sjøfuglprosjekt
Vern vipa
SEAPOP kart
TerneCam
Kommentarer
Nyheter TerneCam
Gjenfunn/kontroller
Artsliste - Karmøy

Om ringmerking
Litt om ringmerking
Hvem er en ringmerker?
Funnet fugl med ring?
Viktige adresser

 Merkeværet

Søk på siden

Logg inn

E-mail

Ny art på årets første dag
Av Oskar Kenneth Bjørnstad 01.01.2012 kl. 20:00

Karmøys første grønnspett
Karmøys første grønnspett
Her er den første dokumenterte grønnspetten som er sett på Karmøy.

En ny art for Karmøy ble oppdaget på Stokkastrand 1. nyttårsdag. En spettefugl som fløy over riksveien fanget oppmerksomheten i forbifarten. I motlys ble bare silhuetten registrert, men den virket for stor til å være gråspett og for liten til å være svartspett?

Spetten satte seg på nærmeste telefonstolpe for å pusse fjærdrakten. Den gav seg nok tid til at den kunne beskues i teleskop og bli tatt bilder av. Det var ingen tvil. Karmøys første dokumenterte grønnspett var et faktum. Underlig nok er grønnspett en fugl som ikke med sikkerhet er funnet i Karmøy før. Alle tips har vist seg å være gråspett. Det kan likevel hende at noen har sett arten hos oss, men ingen fotodokumentasjon finnes, så vidt vi vet.

Grønnspetten er en sjelden fugl i Rogaland. Den hekker årlig og i størst antall i grensetraktene mot Vest-Agder. Mer spredt hekking forekommer i Ryfylke og indre strøk av Haugalandet. Grønnspetten er knyttet til løvskog og unngår tett skog. Den skyr tette barskogsplantninger. Åpen edelløvskog er favorittbiotop, og det var i tilknytning til slik skog den oppholdt seg i på Stokkastrand.

Søk etter fuglen ble gjort seinere på ettermiddagen, men den ble ikke gjenfunnet.


Siste 5 på siden
Vern Vipa 2020
Sjøfugler i Karmøy 2020
Vern Vipa 2019
Sjøfugler i Karmøy 2019
Kamera på krykkjekoloni i...

Resultater nyttårskryss 2024
Nyttårskryss på Haugalandet...
Guidet Utsira-tur
Resultater nyttårskryss 2023
Nyttårskryss på Haugalandet...


Sandblåst-Gaustadvågen...
Regjeringen tåkelegger rundt...
Lammegribb på norgesbesøk
Hjelp BirdLife Norge å samle...
Verdens trekkfugldag 2024:...
Fortsatt kritisk for...
Sivspurven går tilbake i...
Søk om støtte til kartlegging...