Nyheter
Rapporter
Rapporter fra Vest-Agder
Om Karmøy RG
Historikk
Prosjekter
Krykkjecam
Mink- og sjøfuglprosjekt
Vern vipa
SEAPOP kart
TerneCam
Kommentarer
Nyheter TerneCam
Gjenfunn/kontroller
Artsliste - Karmøy

Om ringmerking
Litt om ringmerking
Hvem er en ringmerker?
Funnet fugl med ring?
Viktige adresser

 Merkeværet

Søk på siden

Logg inn

E-mail

Åpent møte om vipa
Av Oskar Kenneth Bjørnstad 09.03.2012 kl. 11:06

Vipe
Vipe
En truet art i Norge. I Karmøy gjør vi noe med det!

Prosjekt Vern vipa arrangerte 8.3 åpent møte på Torvastad kulturhus for å informere om situasjonen for vipa i Karmøy og få bønder med på et samarbeid for å lykkes. Det kom fram mange forslag om hva som burde gjøres, og mange av de frammøtte uttrykte stor interesse for å være med å ta et tak for vipa og det biologiske mangfoldet på gådene sine.

De over 20 frammøtte var alle fra Nord-Karmøy og fastlandet, noe som kanskje indikerer hvor interessen for å spille på lag med fuglene i jordbrukslandskapet er størst i kommunen. Det ble ytret stor interesse for tema om hvordan vipa kunne reddes. Mange forslag ble nevnt og mange bønder ønsket å gjøre en grundig innsats for å snu bestandsutviklingen i positiv retning.

Mest fokus ble vel fra de frammøtte satt på trusselen som kommer fra alle Karmøys ville og halvtamme katter og hva som kunne gjøres med dette problemet. Et forslag var å innføre en slags båndtvang for huskatter i fuglenes hekketid og utstyre pus med ID. Eierløse katter, som ofte lider vondt pga sykdommer og matmangel, burde etter manges mening avlives.

Det ble også påpekt fra flere, noe som vi har hørt bl.a. fra Jæren, at kråka er en versting når det gjelder å forsyne seg med fugleunger, ikke minst av lett tilgjengelige vipeunger på åker og eng. Et forsøksprosjekt med uttak av kråker i de beste vipeområdene vil bli gjennomført sammen med fjerning av trær og treklynger som fungerer som hekkeplasser for kråka midt i mange vipeterreng.

Av andre predatorer som påfører vipa problemer ble rev og mår trukket fram. De siste årenes høye antall av disse rovdyra, viser etter hvert igjen i vipas utbredelse ved at den har måttet innsnevre sine levesteder og søke å hekke der trykket fra rovdyra er minst.

Flere gårdbrukere mente at dagens mekaniserte og effektive drift har plass til både vipa og et generelt stort biologisk mangfold dersom viljen til å foreta noen nødvendige tiltak er til stede hos de som driver jordbruk. Med litt ekstra omtanke, påpass og tidsbruk, er det mulig å snu utviklingen i positiv retning for vipa og de andre fuglene som sliter. Viktig for å lykkes er et nært samarbeid mellom bønder og forvaltningsmyndigheter.


Siste 5 på siden
Vern Vipa 2020
Sjøfugler i Karmøy 2020
Vern Vipa 2019
Sjøfugler i Karmøy 2019
Kamera på krykkjekoloni i...

Resultater nyttårskryss 2024
Nyttårskryss på Haugalandet...
Guidet Utsira-tur
Resultater nyttårskryss 2023
Nyttårskryss på Haugalandet...


Sandblåst-Gaustadvågen...
Regjeringen tåkelegger rundt...
Lammegribb på norgesbesøk
Hjelp BirdLife Norge å samle...
Verdens trekkfugldag 2024:...
Fortsatt kritisk for...
Sivspurven går tilbake i...
Søk om støtte til kartlegging...