Nyheter
Rapporter
Rapporter fra Vest-Agder
Om Karmøy RG
Historikk
Prosjekter
Mink- og sjøfuglprosjekt
Vern vipa
TerneCam
Kommentarer
Nyheter TerneCam
Gjenfunn/kontroller
Artsliste - Karmøy

Om ringmerking
Litt om ringmerking
Hvem er en ringmerker?
Funnet fugl med ring?
Viktige adresser

 Merkeværet

Søk på sidenLogg inn

E-mail

Rødnebbterne
Rødnebbterne
Krise for rødnebbterna
Av Oskar Kenneth Bjørnstad 14.06.2013 kl. 08:50 - Endret 14.06.2013 kl. 08:54

Det er midten av juni og hekkeplassene til rødnebbterna i Karmøy står fortsatt tomme. Matmangelen har dessverre nå også nådd våre farvann. Den årlige hekkebestanden på rundt 500 par som vi har overvåket gjennom mink- og sjøfuglprosjektet siden 2005, ankom som normalt, men kom aldri i gang med reir og egg.

Dette er noe vi aldri har sett før hos oss. Matmangel har rammet sjøfuglkolonier rundt om i Nordsjø-landene i mange år, men i Nord-Rogaland har ternene funnet mat hele tiden, skjønt vi har sett tegn til at de har strevet mer de siste årene med å skaffe til veie nok føde. Det er særlig rødnebbterna som er rammet. Problemene begynte å vise seg for et par sesonger siden, da hekking ble avbutt i de indre delene av undersøkelsesområdet vårt. I 2012 kom det f.eks. ikke en eneste rødnebbterne på vingene i Karsundet eller i nabokommunene innenfor: Tysvær og Bokn. Koloniene langs vestsida klarte seg imidlertid godt.


I år ser derimot også de i den ytre skjærgården til å lide av matknapphet. Noen få er bare tidvis innom koloniene, for så å forsvinne til havs igjen. Sjøen synes å være tom for det rødnebbterna trenger for å bli mett. Og hva er det? Hva er det rødnebbterna ikke finner å ete i vår? Det er et stor svakhet at vi ikke har forskning nok i landet til å fastslå årsaken til dette. Da står vi også maktesløse når det gjelder å løse problemet. Malkrellterna lider ikke på samme måte. Den har nå normalt store kolonier spredt rundt på tradisjonelle steder. Den kom seinere i gang enn vanlig, men legger nå normalt antall egg. Hva er det makrellterna livberger seg på som rødnebbterna ikke kan ete? Vi ser at under matingsseremoniene går det helst i stinte hos makrellternene.Et svar på sjøfuglenes mangel på mat har vært klimaendinger: et varmere hav som fører til økologisk ubalanse. Men hvorfor skulle dette skje hos oss nettopp i år. Temperaturen i det meste av Nordsjøen har ligget under normalen gjennom hele 2013, og fortsatt er sjøen relativt kjølig, faktisk i et sammenhengende belte helt ned til vestlig Middelhavet. Andre har foreslått makrellen som problemet: Det er rett og slett så mye makrell for tida at den spiser opp sildeyngelen som ternene skulle hatt.Også krykkja er rammet av problemet. Bare ytterst få par i den ca. 75 individer store kolonien i Skudeneshavn har startet egglegging ennå. Dersom det ikke skjer en snarlig endring av næringstilgangen ved Karmøy-kysten, vil hekkesesongen bli en total fiasko for rødnebbterna, og trolig det samme for krykkja. Om de øvrige sjøfuglene vil klare å livberge seg, vil vi få svar på i løpet av de nærmeste ukene.

Arnt KvinneslandKonsentrasjonen av...
Klimaforandring truer krykkja...
Varmere hav i nord er dårlig...
Lysloggere og stabile...
Standardisering og...
Overraskende beiteadferd hos...
Rapport fra SEAPOPs...
SEAPOPs årsbrosjyre for 2017...

Siste 5 på siden
Vern Vipa 2017
Sjøfugler i Karmøy 2017
Sjøfugler i Karmøy 2016
Vern Vipa 2016
Nye rapporter fra Karmøy RG...

Resultater Nyttårskryss 2018...
Nyttårskryss på Haugalandet...
Utsiratur avlyst
Nyttårskryss på Haugalandet...
Årsmøte 28. januar 2016


Dine forslag er ønsket: Hvem...
NOF påklager...
Et varsko for Slettnes...
Bedre oppfølging av...
Mange svarthalespover i...
Topphegre – ny art for Norge
NOF reviderer strategiplanen...
Mange fugler små forsvinner...