Nyheter
Rapporter
Rapporter fra Vest-Agder
Om Karmøy RG
Historikk
Prosjekter
Krykkjecam
Mink- og sjøfuglprosjekt
Vern vipa
TerneCam
Kommentarer
Nyheter TerneCam
Gjenfunn/kontroller
Artsliste - Karmøy

Om ringmerking
Litt om ringmerking
Hvem er en ringmerker?
Funnet fugl med ring?
Viktige adresser

 Merkeværet

Søk på siden

Logg inn

E-mail

Rødnebbterne
Rødnebbterne
Krise for rødnebbterna
Av Oskar Kenneth Bjørnstad 14.06.2013 kl. 08:50 - Endret 14.06.2013 kl. 08:54

Det er midten av juni og hekkeplassene til rødnebbterna i Karmøy står fortsatt tomme. Matmangelen har dessverre nå også nådd våre farvann. Den årlige hekkebestanden på rundt 500 par som vi har overvåket gjennom mink- og sjøfuglprosjektet siden 2005, ankom som normalt, men kom aldri i gang med reir og egg.

Dette er noe vi aldri har sett før hos oss. Matmangel har rammet sjøfuglkolonier rundt om i Nordsjø-landene i mange år, men i Nord-Rogaland har ternene funnet mat hele tiden, skjønt vi har sett tegn til at de har strevet mer de siste årene med å skaffe til veie nok føde. Det er særlig rødnebbterna som er rammet. Problemene begynte å vise seg for et par sesonger siden, da hekking ble avbutt i de indre delene av undersøkelsesområdet vårt. I 2012 kom det f.eks. ikke en eneste rødnebbterne på vingene i Karsundet eller i nabokommunene innenfor: Tysvær og Bokn. Koloniene langs vestsida klarte seg imidlertid godt.


I år ser derimot også de i den ytre skjærgården til å lide av matknapphet. Noen få er bare tidvis innom koloniene, for så å forsvinne til havs igjen. Sjøen synes å være tom for det rødnebbterna trenger for å bli mett. Og hva er det? Hva er det rødnebbterna ikke finner å ete i vår? Det er et stor svakhet at vi ikke har forskning nok i landet til å fastslå årsaken til dette. Da står vi også maktesløse når det gjelder å løse problemet. Malkrellterna lider ikke på samme måte. Den har nå normalt store kolonier spredt rundt på tradisjonelle steder. Den kom seinere i gang enn vanlig, men legger nå normalt antall egg. Hva er det makrellterna livberger seg på som rødnebbterna ikke kan ete? Vi ser at under matingsseremoniene går det helst i stinte hos makrellternene.Et svar på sjøfuglenes mangel på mat har vært klimaendinger: et varmere hav som fører til økologisk ubalanse. Men hvorfor skulle dette skje hos oss nettopp i år. Temperaturen i det meste av Nordsjøen har ligget under normalen gjennom hele 2013, og fortsatt er sjøen relativt kjølig, faktisk i et sammenhengende belte helt ned til vestlig Middelhavet. Andre har foreslått makrellen som problemet: Det er rett og slett så mye makrell for tida at den spiser opp sildeyngelen som ternene skulle hatt.Også krykkja er rammet av problemet. Bare ytterst få par i den ca. 75 individer store kolonien i Skudeneshavn har startet egglegging ennå. Dersom det ikke skjer en snarlig endring av næringstilgangen ved Karmøy-kysten, vil hekkesesongen bli en total fiasko for rødnebbterna, og trolig det samme for krykkja. Om de øvrige sjøfuglene vil klare å livberge seg, vil vi få svar på i løpet av de nærmeste ukene.

Arnt KvinneslandSEAPOP årsbrosjyre er...
Vil skremme sjøfugl fra å...
SEATRACK videreføres i en...
Ferske SEATRACK-data...
Nyutviklet metodikk for...
SEAPOPs nettsted tilgjengelig...
Lundens vektendring mellom...
Konsentrasjonen av...

Siste 5 på siden
Kamera på krykkjekoloni i...
Vern Vipa 2018
Sjøfugler i Karmøy 2018
Vern Vipa 2017
Sjøfugler i Karmøy 2017

Resultater nyttårskryss 2019
Nyttårskryss på Haugalandet...
Resultater Nyttårskryss 2018...
Nyttårskryss på Haugalandet...
Utsiratur avlyst


Fikk ikke Stortinget med på...
Nei til mer landbasert...
Med Fugleteltet på...
Fuglenes dag på Naturhuset,...
Ikke bare fugl i lufta på...
NOF svarer Kautokeino jeger-...
Gladnyhet fra Berlevåg om...
Hekkingen til fiskemåka...