Nyheter
Rapporter
Rapporter fra Vest-Agder
Om Karmøy RG
Historikk
Prosjekter
Krykkjecam
Mink- og sjøfuglprosjekt
Vern vipa
SEAPOP kart
TerneCam
Kommentarer
Nyheter TerneCam
Gjenfunn/kontroller
Artsliste - Karmøy

Om ringmerking
Litt om ringmerking
Hvem er en ringmerker?
Funnet fugl med ring?
Viktige adresser

 Merkeværet

Søk på siden

Logg inn

E-mail

Overvåking av hekkende sjøfugl i Vest-Agders sjøfuglreservater 2013.
Av Oskar Kenneth Bjørnstad 16.12.2014 kl. 09:18

Denne rapporten oppsummerer resultatene fra den aktiviteten som NOF-VA har utført i Vest-
Agders sjøfuglreservater i 2014. Hekkebestand ble tallfestet i alle fylkets sjøfuglreservater,
med unntak av Herøya i Søgne og Rødholmene i Flekkefjord. Hekkesuksess ble undersøkt og
tallfestet for de fleste sjøfuglartene i alle fylkets reservater unntatt Herøya (Søgne),
Guleholmene (Lindesnes), samt Rødholmene og Øvre-/Nedre Svineholmen (Flekkefjord).
Rapporten omhandler primært forholdene i selve sjøfuglreservatene, men vi har til slutt en
liten oppsummering over det vi kjenner til om hekkesesongen for makrellterner og hettemåke,
som ikke hekket i reservatene i 2014.


Last ned rapporten i PDF her: 2014RapportVA.pdf

Siste 5 på siden
Vern Vipa 2020
Sjøfugler i Karmøy 2020
Vern Vipa 2019
Sjøfugler i Karmøy 2019
Kamera på krykkjekoloni i...

Resultater nyttårskryss 2024
Nyttårskryss på Haugalandet...
Guidet Utsira-tur
Resultater nyttårskryss 2023
Nyttårskryss på Haugalandet...


Første runde av Fotonøtta i...
Bra besøk i Fugleteltet på...
Takhekkende måker i Oslo 2022
Ankerfjella IBA trues av...
Kraftlinjer og vindmøller...
Lille måltrost og den enda...
Fine hekkeflåter til ternene...
Statsforvalteren sier nei til...