Nyheter
Rapporter
Rapporter fra Vest-Agder
Om Karmøy RG
Historikk
Prosjekter
Krykkjecam
Mink- og sjøfuglprosjekt
Vern vipa
SEAPOP kart
TerneCam
Kommentarer
Nyheter TerneCam
Gjenfunn/kontroller
Artsliste - Karmøy

Om ringmerking
Litt om ringmerking
Hvem er en ringmerker?
Funnet fugl med ring?
Viktige adresser

 Merkeværet

Søk på siden

Logg inn

E-mail

Vinterknekte hekkefugler
Av Arnt Kvinnesland 12.05.2010 kl. 23:29

Den lange, kalde vinteren synes å ha ført til sammenbrudd for flere av
Karmøys vanlige hekkefugler. Feltundersøkelser i forbindelse med
prosjektet Vern vipa og andre opptellinger, tyder så langt på
bestandskrasj for minst 7 overvintringsarter.


Gråhegre. De fleste årvisse koloniene på Karmøy står tomme eller har svært få hekkepar. En skal faktisk lete lenge både langs sjøkanten og i heia for å treffe på en hegre nå om dagen. Og dette en art som hadde ekspandert kraftig som hekkefugl gjennom mange år.

Rugde. Hele overvintringsbestanden døde ut. Men Karmøy må ha hatt noen utsendinger under mildere himmelstrøk, for noen få er på plass i hekkeområdene. Bestanden er imidlertid bare en skygge av det den var.

Tyrkerdue. Hekkebestanden har gått jevnt nedover de siste tiårene, og den harde vinteren har gjort et ekstra innhogg i bestanden.

Skjærpiplerke. Allerede tidlig i vår var det færre observasjoner enn normalt av arten langs sjøkanten. Det ble ikke sett en eneste skjærpiplerke på holmer mellom Bygnes og Husøy under en terne- og minksjekk 8.-9.5. Dette området har til vanlig huset mange hekkepar, seinest i 2009.

Svartstrupe. Har i løpet av de siste ca ti årene hatt en fast og voksende hekkebestand på Karmøy. Vinteren slo ut nesten samtlige fugler. Arten er så vidt observert i aktuelle hekkebiotoper til nå i vår.

Gjerdesmett. Har hatt et voldsomt bestandstap gjennom vinteren og en skal bruke en del tid i skog og mark før en hører eller ser arten nå i vår.

Fuglekonge. Har som gjerdesmetten opplevd et alvorlig tap i vinter. Arten er knapt nok hekkefugl på Karmøy denne sesongen!

Sivhøre og vannrikse bør trolig også på lista, men artene unndrar seg lett oppmerksomhet og det vil ta litt tid for situasjonen deres er avklart.

Uvanlig få observasjoner i hekkebiotoper for gulspurv og bergirisk kan skyldes en langsiktig negativ utvikling som ikke er direkte knyttet til forholdene i vinter.


Kommentar
Ingen har kommentert her ennå. Du kan bli den første til å kommentere her!
Legg til din kommentar
Du må være pålogget for å legge inn kommentarer!
Siste 5 på siden
Vern Vipa 2020
Sjøfugler i Karmøy 2020
Vern Vipa 2019
Sjøfugler i Karmøy 2019
Kamera på krykkjekoloni i...

Resultater nyttårskryss 2024
Nyttårskryss på Haugalandet...
Guidet Utsira-tur
Resultater nyttårskryss 2023
Nyttårskryss på Haugalandet...


Søk aktivitetstilskudd innen...
Seier for kystfuglene
Betydelig medlemsvekst i...
Indianerbekkasin i Pasvik –...
Unge fuglekikkere fra hele...
Tusenvis av hunder slippes...
Miljøminister Andreas...
Bjørn Olav Tveit er tildelt...