Nyheter
Rapporter
Rapporter fra Vest-Agder
Om Karmøy RG
Historikk
Prosjekter
Krykkjecam
Mink- og sjøfuglprosjekt
Vern vipa
SEAPOP kart
TerneCam
Kommentarer
Nyheter TerneCam
Gjenfunn/kontroller
Artsliste - Karmøy

Om ringmerking
Litt om ringmerking
Hvem er en ringmerker?
Funnet fugl med ring?
Viktige adresser

 Merkeværet

Søk på siden

Logg inn

E-mail

Ternene har startet eggleggingen
Av Arnt Kvinnesland 23.05.2010 kl. 22:22

23. mai og de første ternene er i gang med eggleggingen. På holmen med ternecam i Kvalavåg ble et reir av makrellterne med 2 egg registrert i dag. I den største blandingskolonien på Bygnes var første egget lagt i et rødnebbternereir. Det er flere dager tidligere start enn i fjor og tyder på at rødnebbternene oppfatter nærings- og værforholdene som gode. Som vi vet ble 2009 et foreløpig rekordår for arten og tidlig begynnelse i år, kan være tegn på ny suksess. Ingenting tyder i alle fall på matknapphet så langt. Både i Karmsundet og langs vestsida plukker ternene ivrig småfisk fra sjøen like ved koloniene.


Situasjonen for makrellterna bekymrer oss likevel. Da den var på sin bestandstopp for noen tiår siden, var makrellterna alltid i gang med eggleggingen i god tid før rødnebbterna, med 17.5 som tidligst registrerte eggleggingsstart. Makrellterna er per dato fortsatt ikke like tallrik i noen av de undersøkte koloniene i Karmøy som den var i fjor. Er tapet i løpet av trekket og ved Vest-Afrikas kyster om vinteren så stort at den ikke klarer å hente seg inn igjen? Det blir spennende å se om bestandskurven som begynte å peke nedover i fjor, vil snu når alle har innfunnet seg på hekkeplassene. Makrellterna har i alle fall hatt mange gode produksjonsår siden vi startet mink- og sjøfuglprosjektet i 2005 og burde klare bestandsvekst.


Kommentar
Ingen har kommentert her ennå. Du kan bli den første til å kommentere her!
Legg til din kommentar
Du må være pålogget for å legge inn kommentarer!
Siste 5 på siden
Vern Vipa 2020
Sjøfugler i Karmøy 2020
Vern Vipa 2019
Sjøfugler i Karmøy 2019
Kamera på krykkjekoloni i...

Guidet Utsira-tur
Resultater nyttårskryss 2023
Nyttårskryss på Haugalandet...
Resultater nyttårskryss 2020
Nyttårskryss på Haugalandet...


Er du klar for EuroBirdwatch...
BirdLife Norge på hagefest på...
Ferdselsforbudet ved...
Rekordproduksjon for...
Nedbygging av Tillermarka i...
Fosen-prosjektet om kongeørn:...
Ny versjon av...
La smålommens skrik bli hørt...