Nyheter
Rapporter
Rapporter fra Vest-Agder
Om Karmøy RG
Historikk
Prosjekter
Krykkjecam
Mink- og sjøfuglprosjekt
Vern vipa
SEAPOP kart
TerneCam
Kommentarer
Nyheter TerneCam
Gjenfunn/kontroller
Artsliste - Karmøy

Om ringmerking
Litt om ringmerking
Hvem er en ringmerker?
Funnet fugl med ring?
Viktige adresser

 Merkeværet

Søk på siden

Logg inn

E-mail

Gjenfunn mai 2010
Av Oskar Kenneth Bjørnstad 31.05.2010 kl. 23:50 - Endret 01.06.2010 kl. 18:44

Det er kommet seks nye gjenfunn/kontroller fra Stavanger Museum i mai.

Dette er to funn av kattugle. En av dem meket som unge på Frakkagjerd i Tysvær 11/5 2003. Denne ble funnet død etter nesten 7 år på Lille Fotvatnet, Karmøy 1/4 2010 (14 km). Den andre er merket i Hiksdal i Ølen 18/5 2009 som unge denne også. Denne ble funnet påkjørt 20/4 2010 (28 km) ved Sundfør Bedehus i Tysvær.

En løvmeis merket i Sandvik (Tysvær) som unge 23/5 2009, ble funnet død etter kollisjon med glass (vindu) 4/4 2010 samme sted.

Den neste er en bokfink hann som ble merket som voksen på Bygnes i Karmøy 4/4 2009. Denne ble funnet død av 3. klasse ved Sola Skole den 27/4 2010 (50 km).

Så har vi en storskarv som er merket som unge i Bokn i den eneste storskarvkolonien nord for Boknafjorden 5/6 2009. Etter 8 måneder og 15 dager (20/2 2010) ble denne funnet død 662 km sør på et sted som heter Kollum i Nederland.

Den siste er en rødnebbterne som ble merket som unge i kolonien på Kvalavåg i Karmøy 15/7 2009. Dette er den kolonien som vi har satt opp et TerneCam på i år (se menyen til venstre). Denne ble kontrollert 650 km sørvest i Seal Sands, Cleveland i Storbritannia 46 dager etter merking (30/8 2009). Det er svært gledelig å se at fuglene som vi jobber så hardt for klarer å komme seg sørover!


Siste 5 på siden
Vern Vipa 2020
Sjøfugler i Karmøy 2020
Vern Vipa 2019
Sjøfugler i Karmøy 2019
Kamera på krykkjekoloni i...

Resultater nyttårskryss 2024
Nyttårskryss på Haugalandet...
Guidet Utsira-tur
Resultater nyttårskryss 2023
Nyttårskryss på Haugalandet...


Søk aktivitetstilskudd innen...
Seier for kystfuglene
Betydelig medlemsvekst i...
Indianerbekkasin i Pasvik –...
Unge fuglekikkere fra hele...
Tusenvis av hunder slippes...
Miljøminister Andreas...
Bjørn Olav Tveit er tildelt...