Nyheter
Rapporter
Rapporter fra Vest-Agder
Om Karmøy RG
Historikk
Prosjekter
Krykkjecam
Mink- og sjøfuglprosjekt
Vern vipa
SEAPOP kart
TerneCam
Kommentarer
Nyheter TerneCam
Gjenfunn/kontroller
Artsliste - Karmøy

Om ringmerking
Litt om ringmerking
Hvem er en ringmerker?
Funnet fugl med ring?
Viktige adresser

 Merkeværet

Søk på siden

Logg inn

E-mail

Gjenfunn mai 2010
Av Oskar Kenneth Bjørnstad 31.05.2010 kl. 23:50 - Endret 01.06.2010 kl. 18:44

Det er kommet seks nye gjenfunn/kontroller fra Stavanger Museum i mai.

Dette er to funn av kattugle. En av dem meket som unge på Frakkagjerd i Tysvær 11/5 2003. Denne ble funnet død etter nesten 7 år på Lille Fotvatnet, Karmøy 1/4 2010 (14 km). Den andre er merket i Hiksdal i Ølen 18/5 2009 som unge denne også. Denne ble funnet påkjørt 20/4 2010 (28 km) ved Sundfør Bedehus i Tysvær.

En løvmeis merket i Sandvik (Tysvær) som unge 23/5 2009, ble funnet død etter kollisjon med glass (vindu) 4/4 2010 samme sted.

Den neste er en bokfink hann som ble merket som voksen på Bygnes i Karmøy 4/4 2009. Denne ble funnet død av 3. klasse ved Sola Skole den 27/4 2010 (50 km).

Så har vi en storskarv som er merket som unge i Bokn i den eneste storskarvkolonien nord for Boknafjorden 5/6 2009. Etter 8 måneder og 15 dager (20/2 2010) ble denne funnet død 662 km sør på et sted som heter Kollum i Nederland.

Den siste er en rødnebbterne som ble merket som unge i kolonien på Kvalavåg i Karmøy 15/7 2009. Dette er den kolonien som vi har satt opp et TerneCam på i år (se menyen til venstre). Denne ble kontrollert 650 km sørvest i Seal Sands, Cleveland i Storbritannia 46 dager etter merking (30/8 2009). Det er svært gledelig å se at fuglene som vi jobber så hardt for klarer å komme seg sørover!


Siste 5 på siden
Vern Vipa 2020
Sjøfugler i Karmøy 2020
Vern Vipa 2019
Sjøfugler i Karmøy 2019
Kamera på krykkjekoloni i...

Guidet Utsira-tur
Resultater nyttårskryss 2023
Nyttårskryss på Haugalandet...
Resultater nyttårskryss 2020
Nyttårskryss på Haugalandet...


Er du klar for EuroBirdwatch...
BirdLife Norge på hagefest på...
Ferdselsforbudet ved...
Rekordproduksjon for...
Nedbygging av Tillermarka i...
Fosen-prosjektet om kongeørn:...
Ny versjon av...
La smålommens skrik bli hørt...