Nyheter
Rapporter
Rapporter fra Vest-Agder
Om Karmøy RG
Historikk
Prosjekter
Krykkjecam
Mink- og sjøfuglprosjekt
Vern vipa
SEAPOP kart
TerneCam
Kommentarer
Nyheter TerneCam
Gjenfunn/kontroller
Artsliste - Karmøy

Om ringmerking
Litt om ringmerking
Hvem er en ringmerker?
Funnet fugl med ring?
Viktige adresser

 Merkeværet

Søk på siden

Logg inn

E-mail

Vern Vipa 2015
Av Oskar Kenneth Bjørnstad 02.05.2016 kl. 21:12

Mannskapsmangel gjorde at vi ikke fikk fulgt utviklingen på de enkelte hekkeplassene så tett som ønskelig. Vi har derfor ikke nøyaktig oversikt over antall hekkepar i 2015. Det som likevel er klart er at enda flere tidligere hekkeplasser stod tomme og at antall hekkepar i kommunen bikket under 200. Det unormalt kalde været gjennom i hekketida, synes sammen med andre faktorer å ha ført til lav ungeproduksjon. Vipa ble i 2015 flyttet fra kategorien «Nær truet» til «Sterkt truet» på den norske rødlista. Det betyr at problemene vi har sett for vipa i Karmøy gjelder for landet generelt. Vi i BioDiv2010 vil stå sterkere mannskapsmessig neste hekkesesong, og vil forsøke å få til et enda tettere samarbeid med de bøndene som fortsatt huser viper på sine eiendommer.

Hele rapporten fra BioDiv 2010 om Vern vipa for 2015 kan du laste ned her: Vernvipa2015.pdf
Siste 5 på siden
Vern Vipa 2020
Sjøfugler i Karmøy 2020
Vern Vipa 2019
Sjøfugler i Karmøy 2019
Kamera på krykkjekoloni i...

Guidet Utsira-tur
Resultater nyttårskryss 2023
Nyttårskryss på Haugalandet...
Resultater nyttårskryss 2020
Nyttårskryss på Haugalandet...


Er du klar for EuroBirdwatch...
BirdLife Norge på hagefest på...
Ferdselsforbudet ved...
Rekordproduksjon for...
Nedbygging av Tillermarka i...
Fosen-prosjektet om kongeørn:...
Ny versjon av...
La smålommens skrik bli hørt...