Nyheter
Rapporter
Rapporter fra Vest-Agder
Om Karmøy RG
Historikk
Prosjekter
Krykkjecam
Mink- og sjøfuglprosjekt
Vern vipa
SEAPOP kart
TerneCam
Kommentarer
Nyheter TerneCam
Gjenfunn/kontroller
Artsliste - Karmøy

Om ringmerking
Litt om ringmerking
Hvem er en ringmerker?
Funnet fugl med ring?
Viktige adresser

 Merkeværet

Søk på siden

Logg inn

E-mail

Mink- og sjøfuglprosjekt

Karmøy Ringmerkingsgruppe, jegrer fra Karmøy og Karmøy Kommune startet i 2005 et prosjekt med å redusere minkbestanden i Karmøys skjærgård. Vi har hatt stor suksess med dette arbeidet og minkbestanden i Karmøy er sterkt redusert. Informasjon og nyheter fra dette prosjektet vil du finne her.
Her er den siste rapporten i prosjektet "Mink- og sjøfuglprosjektet i Karmøy"


Sjøfugler i Karmøy 2020 (22.11.2020)
Rapporten om Sjøfugler i Karmøy 2020
Les mer
Sjøfugler i Karmøy 2019 (25.11.2019)
Rapporten om Sjøfugler i Karmøy 2019
Les mer
Sjøfugler i Karmøy 2018 (19.12.2018)
Rapporten om Sjøfugler i Karmøy 2018
Les mer
Sjøfugler i Karmøy 2017 (15.01.2018)
Rapporten om Sjøfugler i Karmøy 2017
Les mer
Sjøfugler i Karmøy 2016 (23.12.2016)
Rapporten om Sjøfugler i Karmøy 2016
Les mer
Sjøfugler i Karmøy 2015 (02.05.2016)
Rapporten om Sjøfugler i Karmøy 2015
Les mer
Jarsteinrapporten 2015 (02.05.2016)
Hekkesesongen 2015 ser ut til å ha gått som et normalt år Jarstein. Vi kom sent i gang med undersøkelsene i år. Dette var på grunn av dårlig vær og dårlig tid. Derfor ble det kun gjennomført 5 besøk i naturreservatet denne sesongen.
Les mer
Sjøfugler i Karmøy 2014 (03.11.2014)
Rapporten om Sjøfugler i Karmøy 2014
Les mer
Jarsteinrapporten 2014 (09.10.2014)
Hekkesesongen 2014 ser ut til å ha gått som et normalt år Jarstein. Vi hadde hele 10 besøk i naturreservatet denne sesongen. Grunnen til dette er at vi i år foretok totaltellinger i tillegg til fargemerking av toppskarv med lyslogger og havhestmerkinger.
Les mer
Sjøfugler i Karmøy 2013 (08.11.2013)
Rapporten om Sjøfugler i Karmøy 2013
Les mer
Sjøfugler i Karmøy 2012 (21.12.2012)
Rapporten om Sjøfugler i Karmøy 2012
Les mer
Sjøfugler i Karmøy 2011 (18.11.2011)
Rapporten om Sjøfugler i Karmøy 2011
Les mer
Sjøfugler i Karmøy 2010 (16.12.2010)
Rapporten om Sjøfugler i Karmøy 2010
Les mer
Ny minkrapport fra Danmark (20.07.2010)
En ny rapport om forekomst og regulering av frittlevende mink i Danmark i jaktsesongen 2007/2008 er nå tilgjengelig på nett.
Les mer
Toppskarvmerking på Jarstein (17.06.2010)
16. juni 2010 var det igjen tid for opptelling og merking i toppskarvkolonien i Jarstein naturreservat i Karmøy.
Les mer
 
Sider (1 - 2): Forrige - 1 - 2 - Neste

Siste 5 på siden
Vern Vipa 2020
Sjøfugler i Karmøy 2020
Vern Vipa 2019
Sjøfugler i Karmøy 2019
Kamera på krykkjekoloni i...

Resultater nyttårskryss 2024
Nyttårskryss på Haugalandet...
Guidet Utsira-tur
Resultater nyttårskryss 2023
Nyttårskryss på Haugalandet...


Sandblåst-Gaustadvågen...
Regjeringen tåkelegger rundt...
Lammegribb på norgesbesøk
Hjelp BirdLife Norge å samle...
Verdens trekkfugldag 2024:...
Fortsatt kritisk for...
Sivspurven går tilbake i...
Søk om støtte til kartlegging...