Nyheter
Rapporter
Rapporter fra Vest-Agder
Om Karmøy RG
Historikk
Prosjekter
Krykkjecam
Mink- og sjøfuglprosjekt
Vern vipa
SEAPOP kart
TerneCam
Kommentarer
Nyheter TerneCam
Gjenfunn/kontroller
Artsliste - Karmøy

Om ringmerking
Litt om ringmerking
Hvem er en ringmerker?
Funnet fugl med ring?
Viktige adresser

 Merkeværet

Søk på siden

Logg inn

E-mail

Dette er Karmøy Ringmerkingsgruppe

Karmøy Ringmerkingsgruppe startet opp i 1974 med merking av reirunger. Siden den gang har det vært flere merkere innom. I 2010 har vi 11 merkere med lisens for merking av voksne fugler ved bruk av fangstredskaper (A-lisens) og 4 merkere med lisens for merking av reirunger (B-lisens).

Kontaktinformasjon
Karmøy RG
v/Oskar K. Bjørnstad
Grødheimsvegen 18
4280 Skudeneshavn

Mobil: 911 80 252
Epost: okb@fugler.net

Disse merkerne er med i Karmøy Ringmerkingsgruppe:
Oskar Kenneth Bjørnstad (A-Lisens), Leder
Svein Otto Alne (A-lisens)
Dag L. Fjeldstad (A-lisens)
Stein Folkedal (A-lisens)
Hans Inge Hansen (A-lisens)
Arnt Kvinnesland (A-lisens)
Einar Selvåg (A-lisens)
Jarl A. Skrunes (A-lesens)
Morten Skår (A-lisens)
Thom Ole Vedø (A-lisens)

Frank Bergtun (B-lisens)
Dag Brynjelsen (B-lisens)
Peter Mallinson (B-lisens)
Lars Økland (B-Lisens)

Hva vi gjør
Vi ringmerker fugler for Stavanger Museum. Dette er for å prøve å finne ut mer om fuglene og deres liv. I perioden 1974-2006 satte Karmøy RG ringer på over 240.000 fugler. Noe som er 4-5 % av alle fugler merket i Norge i samme periode. I 1996 ble boken Karmøys fugler utgitt. I denne finner du mye av resultatene som ringmerkingsaktiviteten har gitt oss.

Hvor vi merker
Vi holder til på Haugalandet (Sør-Hordaland og Nord Rogaland). Merking av reirunger skjer spredt over hele området.

De voksne fuglene fanger vi mest på bestemte lokaliteter. På Blikshavn har det vært drevet kontinuerlig fangst hvær høst siden 1982, fra juli til november. Dette er en lokalitet på øst siden av Karmøy. Dette er ikke en rasteplass eller overnattingsplass for fuglene på trekk. Derfor viser merketalla der trekkforløpet til de forskjellige artene ganske bra.

På vest siden av Karmøy har vi to lokaliteter, sivområdene Heiavatnet og Tjøsvollsvatnet, som vi har drevet med litt fangst i større skala. Dette er rasteplass, overnattingsplass og hekkeområde for store mengder fugl. Disse områdene ble fredet i 1997 og vi har hatt begrenset fangst her etter dette.

Ellers har vi nå begynnt å få på plass fangst på Syre på Karmøy og Håland i Tysvær. Noen andre steder vi merker i mindre skala for å få andre fugler. Det blir også fanget en del fugler på foringsplassene rundt om i distriktet.


Siste 5 på siden
Vern Vipa 2020
Sjøfugler i Karmøy 2020
Vern Vipa 2019
Sjøfugler i Karmøy 2019
Kamera på krykkjekoloni i...

Resultater nyttårskryss 2024
Nyttårskryss på Haugalandet...
Guidet Utsira-tur
Resultater nyttårskryss 2023
Nyttårskryss på Haugalandet...


Første runde av Fotonøtta i...
Bra besøk i Fugleteltet på...
Takhekkende måker i Oslo 2022
Ankerfjella IBA trues av...
Kraftlinjer og vindmøller...
Lille måltrost og den enda...
Fine hekkeflåter til ternene...
Statsforvalteren sier nei til...