Nyheter
Rapporter
Rapporter fra Vest-Agder
Om Karmøy RG
Historikk
Prosjekter
Krykkjecam
Mink- og sjøfuglprosjekt
Vern vipa
SEAPOP kart
TerneCam
Kommentarer
Nyheter TerneCam
Gjenfunn/kontroller
Artsliste - Karmøy

Om ringmerking
Litt om ringmerking
Hvem er en ringmerker?
Funnet fugl med ring?
Viktige adresser

 Merkeværet

Søk på siden

Logg inn

E-mail

Sjøfugl i Norge 2009
Av Oskar Kenneth Bjørnstad 25.08.2010 kl. 23:35 - Endret 25.08.2010 kl. 23:35

SEAPOP har kommet med rapporten for Sjøfugl i Norge 2009.

Etter en av de dårligste hekkesesongene på mange år i 2008, ble det registrert en viss bedring i situasjonen i 2009. Hovedkonklusjonen er likevel at det stadig står dårlig til for mange av våre viktigste sjøfuglarter, med svak reproduksjon og tilbakegang i flere bestander. Som i 2008, var problemene størst for de sjøfuglene som vanligvis henter mat langt til havs, de såkalte pelagiske artene som lomvi, lunde og krykkje.

Last ned PDF-filen her: http://www.seapop.no/opencms/export/sites/SEAPOP/no/files/pdf/seapop-arsbrosjyre-2009.pdf


Siste 5 på siden
Vern Vipa 2020
Sjøfugler i Karmøy 2020
Vern Vipa 2019
Sjøfugler i Karmøy 2019
Kamera på krykkjekoloni i...

Guidet Utsira-tur
Resultater nyttårskryss 2023
Nyttårskryss på Haugalandet...
Resultater nyttårskryss 2020
Nyttårskryss på Haugalandet...


Statsforvaltaren opphevar...
Grundig om låvesvalene i Gran
Organisasjonssamling -...
Jakt i Frankrike påvirker...
Mellomspett på Senja – ny art...
Lokallag og fylkesavdelinger...
Lomvisituasjonen i indre...
Nøkkelområder for vadere i...