Nyheter
Rapporter
Rapporter fra Vest-Agder
Om Karmøy RG
Historikk
Prosjekter
Krykkjecam
Mink- og sjøfuglprosjekt
Vern vipa
SEAPOP kart
TerneCam
Kommentarer
Nyheter TerneCam
Gjenfunn/kontroller
Artsliste - Karmøy

Om ringmerking
Litt om ringmerking
Hvem er en ringmerker?
Funnet fugl med ring?
Viktige adresser

 Merkeværet

Søk på siden

Logg inn

E-mail

Krykkjekolonien på Jarstein teller nå 35 reir.
Krykkjekolonien på Jarstein teller nå 35 reir.
Opptellinger på Jarstein
Av Oskar Kenneth Bjørnstad 13.06.2011 kl. 22:00 - Endret 13.06.2011 kl. 22:35

Strandnellik
Strandnellik
Strandnellik er det mye av her ute. Og på denne tiden er de spesielt flotte.

Krykkje på reir
Krykkje på reir
En av krykkjene som reiste seg opp litt. Denne hadde tre egg og var merket med en metallring.

Havhest
Havhest
Dette var den første havhesten som fikk lyslogger påsatt. Denne har overtatt et gammet toppskarvreir.

Lyslogger
Lyslogger
Slik ser lysloggerene ut når de er festet påfuglen.

Teist
Teist
Det er en stabil bestand av teist her ute. På grunn av at reirene til disse er vanskelige å finne så teller vi opp antall individer på sjøen for å få en oversikt over bestanden fra år til år.

Sildemåke
Sildemåke
Sildemåkene har konseentrert seg rundt to områder på øya. Vi har ikke talt opp reirene til måkene i år pga at det ikke var vær til å komme seg ut i de rette periodene for tellinger. I bakgrunnen ser du verdens første flytende vindturbin, "Hywind".

Ravn
Ravn
Hver år hekker det ravn her ute. I år hadde den fire sultne unger. Litt overrakende at vi ikke har merket noe til predasjon under tellingene.

Ærfugl
Ærfugl
En ærfugl har akurat ført ungene ut på sjøen. Når ungene gikk på sjøen så kom en hel flokk med ærfugler som lå i nærheten bort for å hilse på dem. Mulig de også kom for å være med å besytte ungene?

Jarstein
Jarstein
Her ser du Jarstein fra søre delen mot nord. Det er mye flotte blomster her ute.

Nå er også sjøfuglene på Jarstein utenfor Sør-Karmøy talt opp. Også her gikk alt mye bedre enn forventet. Den 11. juni var vi ute for å telle opp hekkefuglene på Jarstein. Måker og ærfugler var det for sent å telle, disse hadde fått unger og dermed ikke tellbare på reir. Ellers talte vi opp toppskarvene, krykkjene og havhestene.

Vi er også med i et nytt prosjekt hvor havhester skal merkes med lyslogger. Dette er små innretninger som måler lyset og vi kan ved hjelp av dette finne ut av hvor fuglene er i løpet av året. Men det vil ta minst ett til to år før vi får noe svar på disse forsøkene. To havhester fikk på seg lysloggere i dag. Den ene var en av pionerene på Jarstein. Den ble født på Ferkingstadøyene i 2002.

Tellingene viste at toppskarvene fortsatt øker i antall. 142 reir ble funnet her og det gjør at Jarstein er den kolonien i Nord-Rogaland som har høyest antall hekkende toppskarver.

Havhestene ble talt opp til 11 reir. Dette er omtrent det samme som i fjor, men vi observerte havhester flere steder som de muligens "prøver ut" til senere år. Så jeg har gode forhåpninger til at dette tallet kan øke i årene som kommmer.

Krykkjene overrasket positivt med at det var hele 35 reir i en koloni og 3 reir for seg selv et annet sted. Det lå fugler på alle reirene og tilsynelatende ruget. Noen av dem reiste seg, og disse viste at det var 2-3 egg i reirene. Om disse får være i fred vil det forhåpentligvis vokse opp en del unger her i år. Når en tar med de som hekker i Skudeneshavn er det nå tett opp mot 100 par krykkjer som hekker her. Dette er jo lovende for en rødlistet art som krykkjen er.

I ravnereiret var det i år fire store unger. Men det var litt rart at vi ikke så noe predasjon blant noen av artene som vi sjekket, med tanke på at ravnen skal fore opp alle disse ungene.

Teist blir som vanlig talt opp på sjøen, og makstallene for å år er 18 ind. Noe som er som normalt.

Ellers ble det registrert noe tjeld, skjærpiplerker, linerle og en svartryggerle. En stokkand hann fløy opp og det ble observert mye avføring og beiting etter grågås der ute.

Det var egentlig litt overraskende å finne at alt så ut til å være som normalt med tanke på det dårlige været det har vært den siste tiden. Det var ingenting dødt å finne i reirene og veldig få tomme reir ble funnet.

Vi kommer til å ta sjekker senere for å se hvordan hekkeresultatene blir.Siste 5 på siden
Vern Vipa 2020
Sjøfugler i Karmøy 2020
Vern Vipa 2019
Sjøfugler i Karmøy 2019
Kamera på krykkjekoloni i...

Guidet Utsira-tur
Resultater nyttårskryss 2023
Nyttårskryss på Haugalandet...
Resultater nyttårskryss 2020
Nyttårskryss på Haugalandet...


Statsforvaltaren opphevar...
Grundig om låvesvalene i Gran
Organisasjonssamling -...
Jakt i Frankrike påvirker...
Mellomspett på Senja – ny art...
Lokallag og fylkesavdelinger...
Lomvisituasjonen i indre...
Nøkkelområder for vadere i...