Nyheter
Rapporter
Rapporter fra Vest-Agder
Om Karmøy RG
Historikk
Prosjekter
Krykkjecam
Mink- og sjøfuglprosjekt
Vern vipa
SEAPOP kart
TerneCam
Kommentarer
Nyheter TerneCam
Gjenfunn/kontroller
Artsliste - Karmøy

Om ringmerking
Litt om ringmerking
Hvem er en ringmerker?
Funnet fugl med ring?
Viktige adresser

 Merkeværet

Søk på siden

Logg inn

E-mail

Sjøfuglenes verste mareritt er minken.
Sjøfuglenes verste mareritt er minken.
Over 100 mink ble tatt bare i løpet av første halvår 2009. Likevel dukket den plutselig opp, som her ved en av ternekoloniene på Bygnes.
Tips oss om mink
Av Oskar Kenneth Bjørnstad 26.09.2011 kl. 09:57 - Endret 26.09.2011 kl. 09:58

Gjennom Mink- og sjøfuglprosjektet som kom i gang i 2005, er det til nå fjernet ca 1000 mink fra Karmøy-naturen. Dette har resultert i framgang for flere av våre kjente sjøfugler og ført til at vi de siste årene har hatt noen av de mest produktive ternekoloniene i Sør-Norge.

Direktoratet for naturforvaltning har nylig utarbeidet en handlingsplan mot mink. Vi i Mink- og sjøfuglprosjektet ønsker å bidra til å redusere villminkbestanden ytterligere, for å fremme artsmangfoldet i vår lokale natur og hindre at flere hekkefugler blir borte.

Vil du ha hjelp til fangst av mink, eller observerer dyr, vil vi svært gjerne at du tar kontakt, enten ved å ringe eller sende en e-post til en av jegerne nedenfor. Dersom du selv ønsker å jakte mink, hadde det også vært fint om du tok kontakt, slik at vi vet om hverandre. Skuddpremien som kommunen utbetaler er på kr 150. Det er jakttid hele året.

Mobil/e-post:
Kjell-Sigve Kvalavåg, tlf 918 80 674 kjell.sigve@tpmteam.com
Øystein Sletten, tlf 480 99 243 oistein.sletten@haugnett.no
Per Kjartan Sevland pks@tral.no (Syre-Åkra)
Thorleif Thorsen thorleifthorsen@msn.com
Gaute Vilhelmsen gaute@ tral.no (Sevland-Vea)

Noen tips og råd hvis du vil begynne med minkjakt
Dersom du skal jakte mink med skytevåpen gjelder selvfølgelig kravet om avlagt jegerprøve og betaling av jegeravgift. Den som har fylt 14 år og fram til fylte 16 år kan delta i småviltjakt med våpen og delta i fangst av bl.a. villmink, mår i opplæringsøyemed når vedkommende har samtykke fra foreldre eller foresatte og er under forsvarlig tilsyn av person som har fylt 20 år. Tilsynspersonen må ha utøvd jakt og betalt jegeravgiften i minst tre år. Se ellers viltloven http://www.lovdata.no/all/hl-19810529-038.html

Fellefangst
Det er en rekke forskjellige felletyper å velge mellom. Feller kan kjøpes via internett eller lokalt i butikk. Til mink kan vi anbefale syningfella. Conibearfella kan være effektiv, men farlig for fingrene! Husk å merke fellene med navn, adresse og/eller telefonnummer. De må sjekkes daglig. Det er en fordel å lokke mink til fella med spesielle luktstoffer som kan kjøpes. Sett fellene der du tror minken normalt vil ferdes. Tørrfisk er bra som åte. Sjøkant, holmer, bekkeutløp, havneområder og moloanlegg er vanlige tilholdssteder for minken. Pass på at fellene står slik at de ikke kan fange andre dyr eller er til fare for mennesker, f eks barn som leker på stranda. For premiering av mink er det nok å levere inn haler. De vises fram på rådhuset hvor det blir fylt ut et registreringsskjema.

For mer info, sjekk disse lenkene:
http://www.hjelmsoya.com/tipstilminkjakt.html
http://www.njff.no/portal/pls/portal/docs/1/25693011.PDF
http://parsonrussell.no/jakt_pa_mink.htm
http://www.dirnat.no/content/500042080/Handlingsplan-mot-amerikansk-mink-

Med hilsen
Mink- og sjøfuglprosjektet og
Karmøy Ringmerkingsgruppe http://karmoy.ringmerkingsgruppe.no/


Siste 5 på siden
Vern Vipa 2020
Sjøfugler i Karmøy 2020
Vern Vipa 2019
Sjøfugler i Karmøy 2019
Kamera på krykkjekoloni i...

Resultater nyttårskryss 2024
Nyttårskryss på Haugalandet...
Guidet Utsira-tur
Resultater nyttårskryss 2023
Nyttårskryss på Haugalandet...


Søk aktivitetstilskudd innen...
Seier for kystfuglene
Betydelig medlemsvekst i...
Indianerbekkasin i Pasvik –...
Unge fuglekikkere fra hele...
Tusenvis av hunder slippes...
Miljøminister Andreas...
Bjørn Olav Tveit er tildelt...