Nyheter
Rapporter
Rapporter fra Vest-Agder
Om Karmøy RG
Historikk
Prosjekter
Krykkjecam
Mink- og sjøfuglprosjekt
Vern vipa
SEAPOP kart
TerneCam
Kommentarer
Nyheter TerneCam
Gjenfunn/kontroller
Artsliste - Karmøy

Om ringmerking
Litt om ringmerking
Hvem er en ringmerker?
Funnet fugl med ring?
Viktige adresser

 Merkeværet

Søk på siden

Logg inn

E-mail

På stranden i Gambia
På stranden i Gambia
Her ser du sildemåken på stranden Tanji Beach i Gambia. For et trenet øye kan en se at den har selskap av flere exotiske arter.
Sildemåke fra Karmøy til Gambia
Av Oskar Kenneth Bjørnstad 25.01.2012 kl. 09:29 - Endret 25.01.2012 kl. 14:44

Reiseruten til sildemåken
Reiseruten til sildemåken
Her ser du hvor sildemåken er født sommeren 2011 og hvor den overvintrer i 2011/2012. Avstanden ned er 5421 kilometer.

Sildemåker i nordvest Afrika
Sildemåker i nordvest Afrika
Fra kolonien på Hydro Karmøy har vi flere funn fra nordlige Afrika. Spesielt da fra Marocco. Det er også en observasjon fra Kanariøyene.

Karmøy Ringmerkingsgruppes sørligste funn av sildemåke ble den 5. desember 2011 avlest i Gambia.

10. juli 2011 var Oskar K. BJørnstad og Hans Inge Hansen på Norsk Hydro Karmøys fabrikkområde for å sette fargemerker på sildemåkeunder. Dette er noe som vi startet med i 2004 og har fortsatt med etter den tid. Totalt er det ringmerket 719 sildemåkeunger i denne kolonien med fargering. 169 av disse er det kommet inn avlesninger/funn på.

Den sørligste av disse ble da avlest på en strand i Gambia 5. desember 2011. Stranden har det klingende navnet Tanji Beach og det var Adriaan Seynaeve fra Belgia som leste den av. Avstanden ned måken har tilbakelagt er på 5421 km. Den vil sansynligvis ikke komme tilbake til hekkeplassen før den er 4 år. I den tiden vil den har et delvis nordtrekk om sommeren til sørlige eller midtre deler av Europa før den drar nedover igjen.

Det er mange av våre sildemåker som drar nedover til nordlige deler av Afrika på vinterstid. Det er folk fra Norge som årlig drar ned til Marocco for bl.a. å lete etter norskmerkede måker. Den 4. februar er det en gruppe på hele 13 måkeinteresserte som tar turen ned til Dahkla i Vest Sahara i Marocco for å lete etter Norske måker. Vi har en avlesning av en Karmøymåke vinteren 2011 i Dakhla, som også ble funnet igjen hekkende på Hydros område sommeren 2011. Det blir spennende å se om denne vil bli funnet igjen i der nede også i år.Siste 5 på siden
Vern Vipa 2020
Sjøfugler i Karmøy 2020
Vern Vipa 2019
Sjøfugler i Karmøy 2019
Kamera på krykkjekoloni i...

Resultater nyttårskryss 2024
Nyttårskryss på Haugalandet...
Guidet Utsira-tur
Resultater nyttårskryss 2023
Nyttårskryss på Haugalandet...


Søk aktivitetstilskudd innen...
Seier for kystfuglene
Betydelig medlemsvekst i...
Indianerbekkasin i Pasvik –...
Unge fuglekikkere fra hele...
Tusenvis av hunder slippes...
Miljøminister Andreas...
Bjørn Olav Tveit er tildelt...