Nyheter
Rapporter
Rapporter fra Vest-Agder
Om Karmøy RG
Historikk
Prosjekter
Krykkjecam
Mink- og sjøfuglprosjekt
Vern vipa
SEAPOP kart
TerneCam
Kommentarer
Nyheter TerneCam
Gjenfunn/kontroller
Artsliste - Karmøy

Om ringmerking
Litt om ringmerking
Hvem er en ringmerker?
Funnet fugl med ring?
Viktige adresser

 Merkeværet

Søk på siden

Logg inn

E-mail

Åkerrikseunge
Åkerrikseunge
Åkerrikseungen spiser velvillig mark som den blir servert.
Rekordmange åkerrikser i Karmøy
Av Oskar Kenneth Bjørnstad 15.08.2012 kl. 09:04 - Endret 22.08.2012 kl. 23:02

Åkerrikse ungen som fremdeles er i pleie.
Åkerrikse ungen som fremdeles er i pleie.

Rask og frisk
Rask og frisk
Åkerrikseungen ser rask og frisk ut.I Karmøy kommune har det gjennom to år vært målrettet arbeid for å bevare åkeriksene i kommunen. Og i år har det vært minst 10 hanner som har sunget i Karmøy. Nesten alle disse har fått avsatt et 10 mål stort område som bøndene frivillig har satt av mot et lite vederlag.

Problemet har vært å få bekreftet at det hekker åkerrikser. Vi har pørvd å finne ut av hvordan en kan sjekke dette uten særlig hell. Dermed var det en stor fare for at hele prosjektet skulle legges ned. Men en tilfeldighet gjorde at vi fikk bekreftet hekkinge på Karmøy.

En av hannene som sang på Karmøy var på Ådland, øst for skolen. Denne ble rapportert inn så seint at ferier og litt missforståelser gjorde at her ikke ble iverksatt tiltak. Dermed ble denne sittende å synge uten at den fikk noe fredet jorde å sitte på.

Den 13. august ble en mark i området der slått, men ikke på vanlig måte. De som slo her hadde en katt som var døv. Og for å unngå at denne ble tatt i slåtten gikk de forran slåmaskinen for å sjekke at katten ikke var i gresset. Det var da de plutselig kom over et kull på 5 nesten nyklekkede åkerrikseunger og moren. Alle ble fanget, men 3 unger og moren ble sluppet nokså umiddelbart. To unger ble tatt vare på til neste dag. De som fant disse forsøkte neste dag å kontakte personer i karmøy kommune for å vite hva en skulle gjøre. Men de som hadde med dette å gjøre hadde fremdeles ferie. Heldigvis hadde det vært så mye snakk om disse åkerriksene i kommunens administrasjon at noen forsto at her måtte ferie settes til side og de rette vedkommende måtte kontaktes.

Når da Naturforvalter og Naturvernkonsulenten ble kontaktet var de ikke seine om å reagere. De kontaktet videre Fylkesmannen og landskoordinatoren for åkerrikseprosjektet, som også umiddelbart avbrøt ferien for å behandle denne saken.

I løpet av natten hadde en av de to ungene i fangenskap dødd og en av de som ble satt fri ble også funnet død. Det som nå var problemet er at det ikke er tillatt å ta ville fugler i fangenskap uten særskillt tillatelse fra DN. Men en ville ikke risikere å sette ut den siste kyllingen uten å vite at foreldrene fremdeles var på plass og ville ta seg av ungen. Dermed ble det forsøkt å spore opp om foreldrene fremdeles var på plass om kvelden. Dette søket var negativt uten at en sikkert kan si at de ikke er der. Derfor er det opp til DN og avgjøre hva som skal gjøres med kyllignen videre fremover.

Det positive oppi alt dette er at det nå er bekrerftet at det også er hunner og hekkinger i Karmøy og at prosjektet fortsatt mest sansynlig vil fortsette her.

Oppdatering 22/8.
I dag (22/8 2012) ble det funnet et åkerriksereir med rester etter klekte egg på Vea etter at bonden hadde slått. Stykket har fptt stå i fred i hele sesongen så her har det nok vokst opp unger!


Kommentar
Ingen har kommentert her ennå. Du kan bli den første til å kommentere her!
Legg til din kommentar
Du må være pålogget for å legge inn kommentarer!
Siste 5 på siden
Vern Vipa 2020
Sjøfugler i Karmøy 2020
Vern Vipa 2019
Sjøfugler i Karmøy 2019
Kamera på krykkjekoloni i...

Resultater nyttårskryss 2024
Nyttårskryss på Haugalandet...
Guidet Utsira-tur
Resultater nyttårskryss 2023
Nyttårskryss på Haugalandet...


Søk aktivitetstilskudd innen...
Seier for kystfuglene
Betydelig medlemsvekst i...
Indianerbekkasin i Pasvik –...
Unge fuglekikkere fra hele...
Tusenvis av hunder slippes...
Miljøminister Andreas...
Bjørn Olav Tveit er tildelt...