Nyheter
Rapporter
Rapporter fra Vest-Agder
Om Karmøy RG
Historikk
Prosjekter
Krykkjecam
Mink- og sjøfuglprosjekt
Vern vipa
SEAPOP kart
TerneCam
Kommentarer
Nyheter TerneCam
Gjenfunn/kontroller
Artsliste - Karmøy

Om ringmerking
Litt om ringmerking
Hvem er en ringmerker?
Funnet fugl med ring?
Viktige adresser

 Merkeværet

Søk på siden

Logg inn

E-mail

Vern Vipa 2015
Av Oskar Kenneth Bjørnstad 02.05.2016 kl. 21:12

Mannskapsmangel gjorde at vi ikke fikk fulgt utviklingen på de enkelte hekkeplassene så tett som ønskelig. Vi har derfor ikke nøyaktig oversikt over antall hekkepar i 2015. Det som likevel er klart er at enda flere tidligere hekkeplasser stod tomme og at antall hekkepar i kommunen bikket under 200. Det unormalt kalde været gjennom i hekketida, synes sammen med andre faktorer å ha ført til lav ungeproduksjon. Vipa ble i 2015 flyttet fra kategorien «Nær truet» til «Sterkt truet» på den norske rødlista. Det betyr at problemene vi har sett for vipa i Karmøy gjelder for landet generelt. Vi i BioDiv2010 vil stå sterkere mannskapsmessig neste hekkesesong, og vil forsøke å få til et enda tettere samarbeid med de bøndene som fortsatt huser viper på sine eiendommer.

Hele rapporten fra BioDiv 2010 om Vern vipa for 2015 kan du laste ned her: Vernvipa2015.pdf
Siste 5 på siden
Vern Vipa 2020
Sjøfugler i Karmøy 2020
Vern Vipa 2019
Sjøfugler i Karmøy 2019
Kamera på krykkjekoloni i...

Guidet Utsira-tur
Resultater nyttårskryss 2023
Nyttårskryss på Haugalandet...
Resultater nyttårskryss 2020
Nyttårskryss på Haugalandet...


Statsforvaltaren opphevar...
Grundig om låvesvalene i Gran
Organisasjonssamling -...
Jakt i Frankrike påvirker...
Mellomspett på Senja – ny art...
Lokallag og fylkesavdelinger...
Lomvisituasjonen i indre...
Nøkkelområder for vadere i...