Nyheter
Rapporter
Rapporter fra Vest-Agder
Om Karmøy RG
Historikk
Prosjekter
Krykkjecam
Mink- og sjøfuglprosjekt
Vern vipa
SEAPOP kart
TerneCam
Kommentarer
Nyheter TerneCam
Gjenfunn/kontroller
Artsliste - Karmøy

Om ringmerking
Litt om ringmerking
Hvem er en ringmerker?
Funnet fugl med ring?
Viktige adresser

 Merkeværet

Søk på siden

Logg inn

E-mail

Mink- og sjøfuglprosjekt

Karmøy Ringmerkingsgruppe, jegrer fra Karmøy og Karmøy Kommune startet i 2005 et prosjekt med å redusere minkbestanden i Karmøys skjærgård. Vi har hatt stor suksess med dette arbeidet og minkbestanden i Karmøy er sterkt redusert. Informasjon og nyheter fra dette prosjektet vil du finne her.
Her er den siste rapporten i prosjektet "Mink- og sjøfuglprosjektet i Karmøy"


Endelig leggetid! (10.06.2010)
Først 3 uker etter at de første rødnebbternene la egg, kom tida da det store flertallet av dem gikk til hekking. I dagene 6.-10.6 har det vært travel leggetid i koloniene.
Les mer
Sjekk av storskarv (06.06.2010)
Storskarvkolonien i Bokn har hatt sin årlige sjekk. Dette er en koloni som fikk sin begynnelse i 2003 med noen få hekkende individer. Etter dette har den hatt en jevn stigning i antall frem til i år hvor stigningen har flatet ut.
Les mer
Terner i trøbbel? (06.06.2010)
Ved en sjekk av flere tradisjonelle hekkeplasser i Karmøy 4.-5. juni, er det tegn som tyder på at mange terner er i trøbbel. De tre relativt store koloniene ved Høvring som har produsert unger i mange år, var 4.6 ennå helt tomme for terner. Felles for disse koloniene er at de ligger lengst øst i kommunen i grenselandet mot Bokn og Tysvær, og at de har vært hardt plaget de siste årene av minst fire predatorer: hubro, vandrefalk, mink og mår.
Les mer
Trives i Kvalavåg (02.06.2010)
En makrellterne som er født og oppvokst på Storesundskjæra i 1999 hekker nå i ternekolonien på Kvalavåg.
Les mer
Første rødnebbterner på plass (03.05.2010)
Den 2/5 er de første rødnebbternene i kolonien på Bygnes
Les mer
WEB-camera på ternekoloni (25.04.2010)
Nå har vi endelig fått til en skikkelig overvåking av en ternekoloni på Karmøy. Vi har satt opp et avansert WEB-camera som vi skal bruke til å finne ut hva som skjer i ternekolonien i løpet av sesongen.
Les mer
Nytt hefte om jakt og fangst på mink (12.03.2010)
NJFF Akershus har laget et nytt hefte om jakt og fangst på mink
Les mer
Sjøfugler i Karmøy 2009 (12.03.2010)
Rapporten om Sjøfugler i Karmøy 2009
Les mer
Sjøfugler i Karmøy 2008 (12.03.2010)
Rapporten om Sjøfugler i Karmøy 2008
Les mer
Sjøfugler i Karmøy 2007 (12.03.2010)
Rapporten om Sjøfugler i Karmøy 2007
Les mer
Sjøfugler i Karmøy 2006 (12.03.2010)
Rapporten om Sjøfugler i Karmøy 2006
Les mer
Sjøfugler i Karmøy 2005 (12.03.2010)
Rapporten om Sjøfugler i Karmøy 2005
Les mer
 
Sider (2 - 2): Forrige - 1 - 2 - Neste

Siste 5 på siden
Vern Vipa 2020
Sjøfugler i Karmøy 2020
Vern Vipa 2019
Sjøfugler i Karmøy 2019
Kamera på krykkjekoloni i...

Resultater nyttårskryss 2020
Nyttårskryss på Haugalandet...
Resultater nyttårskryss 2019
Nyttårskryss på Haugalandet...
Resultater Nyttårskryss 2018...


Vindkraft: Bremangerlandet må...
NOF og WWF: Si nei til Davvi...
Blir det likevel tillatt med...
Steinfink – ny art for Norge
Vindindustri i den blå åkeren...
Stripegås flyttes til...
33 år med hekkende...
En rødhalsgås i Norge – hvor...