Nyheter
Rapporter
Rapporter fra Vest-Agder
Om Karmøy RG
Historikk
Prosjekter
Krykkjecam
Mink- og sjøfuglprosjekt
Vern vipa
SEAPOP kart
TerneCam
Kommentarer
Nyheter TerneCam
Gjenfunn/kontroller
Artsliste - Karmøy

Om ringmerking
Litt om ringmerking
Hvem er en ringmerker?
Funnet fugl med ring?
Viktige adresser

 Merkeværet

Søk på siden

Logg inn

E-mail

Mink- og sjøfuglprosjekt

Karmøy Ringmerkingsgruppe, jegrer fra Karmøy og Karmøy Kommune startet i 2005 et prosjekt med å redusere minkbestanden i Karmøys skjærgård. Vi har hatt stor suksess med dette arbeidet og minkbestanden i Karmøy er sterkt redusert. Informasjon og nyheter fra dette prosjektet vil du finne her.
Her er den siste rapporten i prosjektet "Mink- og sjøfuglprosjektet i Karmøy"


Endelig leggetid! (10.06.2010)
Først 3 uker etter at de første rødnebbternene la egg, kom tida da det store flertallet av dem gikk til hekking. I dagene 6.-10.6 har det vært travel leggetid i koloniene.
Les mer
Sjekk av storskarv (06.06.2010)
Storskarvkolonien i Bokn har hatt sin årlige sjekk. Dette er en koloni som fikk sin begynnelse i 2003 med noen få hekkende individer. Etter dette har den hatt en jevn stigning i antall frem til i år hvor stigningen har flatet ut.
Les mer
Terner i trøbbel? (06.06.2010)
Ved en sjekk av flere tradisjonelle hekkeplasser i Karmøy 4.-5. juni, er det tegn som tyder på at mange terner er i trøbbel. De tre relativt store koloniene ved Høvring som har produsert unger i mange år, var 4.6 ennå helt tomme for terner. Felles for disse koloniene er at de ligger lengst øst i kommunen i grenselandet mot Bokn og Tysvær, og at de har vært hardt plaget de siste årene av minst fire predatorer: hubro, vandrefalk, mink og mår.
Les mer
Trives i Kvalavåg (02.06.2010)
En makrellterne som er født og oppvokst på Storesundskjæra i 1999 hekker nå i ternekolonien på Kvalavåg.
Les mer
Første rødnebbterner på plass (03.05.2010)
Den 2/5 er de første rødnebbternene i kolonien på Bygnes
Les mer
WEB-camera på ternekoloni (25.04.2010)
Nå har vi endelig fått til en skikkelig overvåking av en ternekoloni på Karmøy. Vi har satt opp et avansert WEB-camera som vi skal bruke til å finne ut hva som skjer i ternekolonien i løpet av sesongen.
Les mer
Nytt hefte om jakt og fangst på mink (12.03.2010)
NJFF Akershus har laget et nytt hefte om jakt og fangst på mink
Les mer
Sjøfugler i Karmøy 2009 (12.03.2010)
Rapporten om Sjøfugler i Karmøy 2009
Les mer
Sjøfugler i Karmøy 2008 (12.03.2010)
Rapporten om Sjøfugler i Karmøy 2008
Les mer
Sjøfugler i Karmøy 2007 (12.03.2010)
Rapporten om Sjøfugler i Karmøy 2007
Les mer
Sjøfugler i Karmøy 2006 (12.03.2010)
Rapporten om Sjøfugler i Karmøy 2006
Les mer
Sjøfugler i Karmøy 2005 (12.03.2010)
Rapporten om Sjøfugler i Karmøy 2005
Les mer
 
Sider (2 - 2): Forrige - 1 - 2 - Neste

Siste 5 på siden
Vern Vipa 2020
Sjøfugler i Karmøy 2020
Vern Vipa 2019
Sjøfugler i Karmøy 2019
Kamera på krykkjekoloni i...

Guidet Utsira-tur
Resultater nyttårskryss 2023
Nyttårskryss på Haugalandet...
Resultater nyttårskryss 2020
Nyttårskryss på Haugalandet...


Er du klar for EuroBirdwatch...
BirdLife Norge på hagefest på...
Ferdselsforbudet ved...
Rekordproduksjon for...
Nedbygging av Tillermarka i...
Fosen-prosjektet om kongeørn:...
Ny versjon av...
La smålommens skrik bli hørt...